Tight,
Taut
jinˇ ㄐㄧㄣˇ
sevif
levif

(T)(S)

[pinyin]:
jinˇ
[zhuyin]:
ㄐㄧㄣˇ

Tight, Taut, Tense, Nervous, Secure, Firm, Fast, Urgent, Critical, Pressing, Emergency

14 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
s
e
v
i
f
cangjie (S) input code:
l
e
v
i
f

Words containing 緊, TOC

Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

緊跟

jinˇ gen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ
Tight in pursuit, Biting at the heels
jinˇ yaoˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˇ

緊咬

jinˇ yaoˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˇ
Stared, Stared fixedly at, Stared with eyes glued (to)
jinˇ ding¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

緊盯

jinˇ ding¯
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ
Stared fixedly
jinˇ ding¯ zhe˙ buˊ fangˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ

緊盯

jinˇ ding¯
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ
Stretch taught, Tighten, Add tension
jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

緊繃

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Tense
shenˊ jing¯ jinˇ beng¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

緊繃

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Tense, Muscle tension
jin¯ jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

緊繃

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Cut down, Reduce, Curtail
jinˇ suo¯
ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ

緊縮

jinˇ suo¯
ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ
Tense, Nervous, Worried, Tension
jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Intense and happy, Intensely and happily
jinˇ zhang¯ erˊ gao¯ xingˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄦˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Feeling a little nervous, Feeling a little tense
youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tensely, Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Relax, Loosen up, Don't worry
bieˊ jinˇ zhang¯
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tightly, Firmly, Closely
jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly squeezed, Squeezed, Squeezed tight
jinˇ jinˇ jiˇ ya¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˇ ㄧㄚ

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly, Firmly, Closely
jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly squeezed, Squeezed, Squeezed tight
jinˇ jinˇ jiˇ ya¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˇ ㄧㄚ

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tight
jinˇ jinˇ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tight
jinˇ jinˇ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙

緊緊

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Emergency
jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ

緊急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Emergency mode
jinˇ jiˊ moˊ shiˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄇㄛˊ ㄕˋ

緊急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Emergency use only, For use in emergency
jinˇ jiˊ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

緊急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Compact, Well organized
jinˇ couˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ

緊湊

jinˇ couˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ
Skin tight
jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ

緊身

jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ
Wearing tight leather clothing
chuan¯ jinˇ shen¯ piˊ yi¯
ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄆㄧˊ ㄧ

緊身

jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ
Urgent, Pressing, Tight
jinˇ poˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ

緊迫

jinˇ poˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ
Closely, Tightly, Precise, Rigorous, Compact, Orderly, Rapid, Intense
jinˇ miˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ

緊密

jinˇ miˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ
Not important, Doesn't matter, Didn't matter
wuˊ guan¯ jinˇ yaoˋ
ㄨˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ

緊要

jinˇ yaoˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ
Clenched
jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ

緊握

jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ
Tightly held, Clenched tightly
jinˇ woˋ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

緊握

jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ
Pinched
jinˇ minˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧㄣˇ

緊抿

jinˇ minˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧㄣˇ
Grab, Grabbed, Held onto
jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ

緊抓

jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ
Grabbed, Gripped
jinˇ zhua¯ zhuˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

緊抓

jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ
Follow closely behind, Following immediately behind
jinˇ jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙

緊接

jinˇ jie¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄝ
Twist tight, Twist tightly
jiaoˇ jinˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˇ

絞緊

jiaoˇ jinˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˇ
Important
yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ

要緊

yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ
It's okay, That's okay, Don't worry about it
buˊ yaoˋ jinˇ
ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ

要緊

yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ
Quickly, Hurriedly
ganˇ jinˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ

趕緊

ganˇ jinˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ
Intensify, Step up, Increase
jia¯ jinˇ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ

加緊

jia¯ jinˇ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ
Gripped tighter
woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ

握緊

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Closed fist, Clenched fist,
woˋ jinˇ de˙ quanˊ touˊ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ

握緊

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Held out a closed fist
jiang¯ woˋ jinˇ de˙ quanˊ touˊ shen¯ chu¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

握緊

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Torqued
niuˇ jinˇ
ㄋㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˇ

扭緊

niuˇ jinˇ
ㄋㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˇ
Hold tight, Grasp firmly, Pay close attention to, Seize
zhua¯ jinˇ
ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ

抓緊

zhua¯ jinˇ
ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ
Clutching, Grabbing
jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ

揪緊

jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ
That single grabbing hand
naˋ zhi¯ jiu¯ jinˇ de˙ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

揪緊

jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ
Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

紧跟

jinˇ gen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ
Tight in pursuit, Biting at the heels
jinˇ yaoˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˇ

紧咬

jinˇ yaoˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˇ
Stared, Stared fixedly at, Stared with eyes glued (to)
jinˇ ding¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

紧盯

jinˇ ding¯
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ
Stared fixedly
jinˇ ding¯ zhe˙ buˊ fangˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ

紧盯

jinˇ ding¯
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ
Stretch taught, Tighten, Add tension
jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

紧绷

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Tense
shenˊ jing¯ jinˇ beng¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

紧绷

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Tense, Muscle tension
jin¯ jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ

紧绷

jinˇ beng¯
ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ
Cut down, Reduce, Curtail
jinˇ suo¯
ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ

紧缩

jinˇ suo¯
ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ
Tense, Nervous, Worried, Tension
jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Intense and happy, Intensely and happily
jinˇ zhang¯ erˊ gao¯ xingˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄦˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Feeling a little nervous, Feeling a little tense
youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tensely, Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Relax, Loosen up, Don't worry
bieˊ jinˇ zhang¯
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tightly, Firmly, Closely
jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly squeezed, Squeezed, Squeezed tight
jinˇ jinˇ jiˇ ya¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˇ ㄧㄚ

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly, Firmly, Closely
jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tightly squeezed, Squeezed, Squeezed tight
jinˇ jinˇ jiˇ ya¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˇ ㄧㄚ

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tight
jinˇ jinˇ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Tight
jinˇ jinˇ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙

紧紧

jinˇ jinˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ
Emergency
jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ

紧急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Emergency mode
jinˇ jiˊ moˊ shiˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄇㄛˊ ㄕˋ

紧急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Emergency use only, For use in emergency
jinˇ jiˊ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

紧急

jinˇ jiˊ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ
Compact, Well organized
jinˇ couˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ

紧凑

jinˇ couˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ
Skin tight
jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ

紧身

jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ
Wearing tight leather clothing
chuan¯ jinˇ shen¯ piˊ yi¯
ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄆㄧˊ ㄧ

紧身

jinˇ shen¯
ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣ
Urgent, Pressing, Tight
jinˇ poˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ

紧迫

jinˇ poˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ
Closely, Tightly, Precise, Rigorous, Compact, Orderly, Rapid, Intense
jinˇ miˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ

紧密

jinˇ miˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ
Not important, Doesn't matter, Didn't matter
wuˊ guan¯ jinˇ yaoˋ
ㄨˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ

紧要

jinˇ yaoˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ
Clenched
jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ

紧握

jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ
Tightly held, Clenched tightly
jinˇ woˋ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

紧握

jinˇ woˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ
Pinched
jinˇ minˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧㄣˇ

紧抿

jinˇ minˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧㄣˇ
Grab, Grabbed, Held onto
jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ

紧抓

jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ
Grabbed, Gripped
jinˇ zhua¯ zhuˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

紧抓

jinˇ zhua¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ
Follow closely behind, Following immediately behind
jinˇ jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙

紧接

jinˇ jie¯
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄝ
Twist tight, Twist tightly
jiaoˇ jinˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˇ

绞紧

jiaoˇ jinˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˇ
Important
yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ

要紧

yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ
It's okay, That's okay, Don't worry about it
buˊ yaoˋ jinˇ
ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ

要紧

yaoˋ jinˇ
ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ
Quickly, Hurriedly
ganˇ jinˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ

赶紧

ganˇ jinˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ
Intensify, Step up, Increase
jia¯ jinˇ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ

加紧

jia¯ jinˇ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ
Gripped tighter
woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ

握紧

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Closed fist, Clenched fist,
woˋ jinˇ de˙ quanˊ touˊ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ

握紧

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Held out a closed fist
jiang¯ woˋ jinˇ de˙ quanˊ touˊ shen¯ chu¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

握紧

woˋ jinˇ
ㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ
Torqued
niuˇ jinˇ
ㄋㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˇ

扭紧

niuˇ jinˇ
ㄋㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˇ
Hold tight, Grasp firmly, Pay close attention to, Seize
zhua¯ jinˇ
ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ

抓紧

zhua¯ jinˇ
ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ
Clutching, Grabbing
jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ

揪紧

jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ
That single grabbing hand
naˋ zhi¯ jiu¯ jinˇ de˙ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

揪紧

jiu¯ jinˇ
ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
緊.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)