Task,
End Of A Thread
xuˋ ㄒㄩˋ
vfjka
vmjka

(T)(S)

[pinyin]:
xuˋ
[zhuyin]:
ㄒㄩˋ

Task, End Of A Thread, Beginning, Emotional State, Mood, Remains, Left Overs, Clue

14 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
v
f
j
k
a
cangjie (S) input code:
v
m
j
k
a

Words containing 緒, TOC

Thought, Thoughts
si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ

思緒

si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ
His thought, His thought
ta¯ de˙ si¯ xuˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄒㄩˋ

思緒

si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ
The beginning
zhaoˋ xuˋ
ㄓㄠˋ ㄒㄩˋ

肇緒

zhaoˋ xuˋ
ㄓㄠˋ ㄒㄩˋ
Ready
jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

就緒

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Ready, Prepared
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

就緒

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Is ready then, Was ready then, After you are ready then
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

就緒

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
After all of these preparations where completed
yiˊ qieˋ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

就緒

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Mood, State of mind
xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ

心緒

xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ
Disturbed, Unsettled
xin¯ xuˋ buˋ ningˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄋㄧㄥˊ

心緒

xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ
Mood, Feeling, Emotion
qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ

情緒

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Feeling themselves, Feelings
qingˊ xuˋ benˇ shen¯
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄅㄣˇ ㄕㄣ

情緒

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Different moods, Different feelings, Different emotions
buˋ tongˊ de˙ qingˊ xuˋ
ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ

情緒

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Clues, Ways, Means, Sequence, Systematic, Systematically
touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

頭緒

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
In a jumble, Not know where to start
mangˊ wuˊ touˊ xuˋ
ㄇㄤˊ ㄨˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

頭緒

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Feel clueless
mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

頭緒

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Makes no sense
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

頭緒

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Can't quite get it, Can't quite figure it out
shangˋ weiˋ wanˊ quanˊ zhua¯ daoˋ touˊ xuˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

頭緒

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Thought, Thoughts
si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ

思绪

si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ
His thought, His thought
ta¯ de˙ si¯ xuˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄒㄩˋ

思绪

si¯ xuˋ
ㄙ ㄒㄩˋ
The beginning
zhaoˋ xuˋ
ㄓㄠˋ ㄒㄩˋ

肇绪

zhaoˋ xuˋ
ㄓㄠˋ ㄒㄩˋ
Ready
jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

就绪

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Ready, Prepared
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

就绪

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Is ready then, Was ready then, After you are ready then
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

就绪

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
After all of these preparations where completed
yiˊ qieˋ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

就绪

jiuˋ xuˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ
Mood, State of mind
xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ

心绪

xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ
Disturbed, Unsettled
xin¯ xuˋ buˋ ningˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄋㄧㄥˊ

心绪

xin¯ xuˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ
Mood, Feeling, Emotion
qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ

情绪

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Feeling themselves, Feelings
qingˊ xuˋ benˇ shen¯
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄅㄣˇ ㄕㄣ

情绪

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Different moods, Different feelings, Different emotions
buˋ tongˊ de˙ qingˊ xuˋ
ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ

情绪

qingˊ xuˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ
Clues, Ways, Means, Sequence, Systematic, Systematically
touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

头绪

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
In a jumble, Not know where to start
mangˊ wuˊ touˊ xuˋ
ㄇㄤˊ ㄨˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

头绪

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Feel clueless
mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

头绪

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Makes no sense
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

头绪

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ
Can't quite get it, Can't quite figure it out
shangˋ weiˋ wanˊ quanˊ zhua¯ daoˋ touˊ xuˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

头绪

touˊ xuˋ
ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
緒.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)