Continue,
Carry On
jiˋ ㄐㄧˋ
vfvvi
vmvfd

(T)(S)

20 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
v
f
v
v
i
cangjie (S) input code:
v
m
v
f
d

Words containing 繼, TOC

Continue, Keep (going)
jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue working for a while
jiˋ xuˋ zuoˋ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Stay, Stay in, Stay on
jiˋ xuˋ daiˋ xiaˋ quˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue being dead
jiˋ xuˋ siˇ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄙˇ ㄓㄜ˙

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Keep ready, Keep prepared
jiˋ xuˋ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue with their lives, Go on with their lives
jiˋ xuˋ guoˋ ziˋ jiˇ de˙ renˊ sheng¯
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕㄥ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Why not continue
weiˋ heˊ buˊ jiˋ xuˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Didn't continue, Didn't go on
buˊ zaiˋ jiˋ xuˋ
ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Keep going, Keep walking
jiˋ xuˋ zouˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄡˇ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
And so continue (to)
bianˋ jiˋ xuˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Still continued
haiˊ jiˋ xuˋ
ㄏㄞˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

繼續

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Inherit, Continue a tradition, Successor
jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

繼承

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Continuously, Incessantly, Day and night, All day and night
riˋ yiˇ jiˋ yeˋ
ㄖˋ ㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ

繼夜

jiˋ yeˋ
ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ
In succession, One after another
xiang¯ jiˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ

相繼

xiang¯ jiˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ
Continue, Continuous, Lasting
chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ

持繼

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ
Did not continue
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ

持繼

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ
Did not last very long
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ henˇ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

持繼

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ
Continue, Keep (going)
jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue working for a while
jiˋ xuˋ zuoˋ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Stay, Stay in, Stay on
jiˋ xuˋ daiˋ xiaˋ quˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue being dead
jiˋ xuˋ siˇ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄙˇ ㄓㄜ˙

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Keep ready, Keep prepared
jiˋ xuˋ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Continue with their lives, Go on with their lives
jiˋ xuˋ guoˋ ziˋ jiˇ de˙ renˊ sheng¯
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕㄥ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Why not continue
weiˋ heˊ buˊ jiˋ xuˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Didn't continue, Didn't go on
buˊ zaiˋ jiˋ xuˋ
ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Keep going, Keep walking
jiˋ xuˋ zouˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄡˇ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
And so continue (to)
bianˋ jiˋ xuˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Still continued
haiˊ jiˋ xuˋ
ㄏㄞˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

继续

jiˋ xuˋ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ
Inherit, Continue a tradition, Successor
jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

继承

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Continuously, Incessantly, Day and night, All day and night
riˋ yiˇ jiˋ yeˋ
ㄖˋ ㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ

继夜

jiˋ yeˋ
ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ
In succession, One after another
xiang¯ jiˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ

相继

xiang¯ jiˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ
Continue, Continuous, Lasting
chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ

持继

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ
Did not continue
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ

持继

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ
Did not last very long
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ henˇ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

持继

chiˊ jiˋ
ㄔˊ ㄐㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
繼.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)