Become,
Get To
zhe˙ ㄓㄜ˙
tjka
tqbu

(T)(S)

[pinyin]:
zhe˙ zhao¯ zhaoˊ zhuˋ zhuoˊ
[zhuyin]:
ㄓㄜ˙ ㄓㄠ¯ ㄓㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄛˊ

Become, Get To, Verb Ending, (Zhao1), Bear, Anxious, Gp: For Continuing Action, Gp: For Command, Gp: For Success Or Attainment, (Zhao2), Catch Fire, (Zhu4), Author, Writer, Poet, Composer, Set Forth, (Zhuo2), Wear, Start, Move, Apply, Focus, Touch Pen To Paper, Land, Touch Down

12 strokes, Radical: 艸, 140
cangjie (T) input code:
t
廿
j
k
a
cangjie (S) input code:
t
廿
q
b
u

Words containing 著, TOC

Watch carefully, Have in mind, Mentally aim at, Intend
zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ

著眼

zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

著點

zhe˙ dianˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ
Bent forwards, Bent over
wan¯ zhe˙ yao¯
ㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄧㄠ

著腰

zhe˙ yao¯
ㄓㄜ˙ ㄧㄠ
Softly landed, Soft landed
ruanˇ zhe˙ luˋ
ㄖㄨㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄨˋ

著陸

zhe˙ luˋ
ㄓㄜ˙ ㄌㄨˋ
Literary work, Write
zhuˋ zuoˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

著作

zhuˋ zuoˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
I've always loved him
woˇ yiˋ zhiˊ aiˋ zhe˙ ta¯
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄓˊ ㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

著他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
She watched them, She looked at them intently
ta¯ zhuˋ shiˋ zhe˙ ta¯ men˙
ㄊㄚ ㄓㄨˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

著他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Angrily stared at him
fenˋ nuˋ de˙ dengˋ shiˋ zhe˙ ta¯
ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

著他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Looked at him, Stared at him
ningˊ shiˋ zhe˙ ta¯
ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

著他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Focus
zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ

著重

zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ
Commence, Get on with, Start, Begin
zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ

著手

zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ
Pillowed on arms
zhenˇ zhe˙ shouˇ biˋ
ㄓㄣˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

著手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Leave empty handed
kong¯ zhe˙ shouˇ liˊ kai¯
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

著手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Hands clasped behind back
beiˋ zhe˙ shouˇ
ㄅㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ

著手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
With short hair, Had short hair
liuˊ zhe˙ duanˇ faˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙ ㄉㄨㄢˇ ㄈㄚˇ

著短

zhe˙ duanˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄨㄢˇ
Panting, Out of breath
chuanˇ zhe˙ qiˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄑㄧˋ

著氣

zhe˙ qiˋ
ㄓㄜ˙ ㄑㄧˋ
Famous, Renown
zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ

著名

zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Famous, Renown
zhuˋ mingˊ de˙
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

著名

zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Uptight, Tense, Nervous
zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ

著急

zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ
Asked nervously
zhao¯ jiˊ de˙ wenˋ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ

著急

zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ
Harden one's heart, Steel one's heart
yingˋ zhe˙ xin¯
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧㄣ

著心

zhe˙ xin¯
ㄓㄜ˙ ㄒㄧㄣ
Naked
guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

著身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Naked, Naked body
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙

著身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Sitting naked on the toilet
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙ zuoˋ zaiˋ maˇ tongˇ shangˋ
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄕㄤˋ

著身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Upholstered
taoˋ bao¯ zhe˙ guoˋ
ㄊㄠˋ ㄅㄠ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ

著過

zhe˙ guoˋ
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ
Filled with pain
liuˊ luˋ zhe˙ tongˋ kuˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ

著痛

zhe˙ tongˋ
ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ
Gleaming, Glittering, Shining
shanˇ zhe˙ guang¯
ㄕㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ

著光

zhe˙ guang¯
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ
Sparkled, Twinkled, Glinted
shanˇ yaoˋ zhe˙ guang¯ mangˊ
ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ

著光

zhe˙ guang¯
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ
Catch fire
zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Caught fire
zhaoˊ huoˇ le˙
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

著火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Non-flammable
buˋ zhe˙ huoˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Head down, Heads down
di¯ zhe˙ touˊ
ㄉㄧ ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ

著頭

zhe˙ touˊ
ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ
Shake head
yaoˊ zhe˙ touˊ
ㄧㄠˊ ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ

著頭

zhe˙ touˊ
ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ
Talking, Chatting
liaoˊ zhe˙ tian¯
ㄌㄧㄠˊ ㄓㄜ˙ ㄊㄧㄢ

著天

zhe˙ tian¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄧㄢ
Holding an opened umbrella
cheng¯ zhe˙ yuˇ sanˇ
ㄔㄥ ㄓㄜ˙ ㄩˇ ㄙㄢˇ

著雨

zhe˙ yuˇ
ㄓㄜ˙ ㄩˇ
Walked backwards, Walking backwards
daoˇ zhe˙ zouˇ
ㄉㄠˇ ㄓㄜ˙ ㄗㄡˇ

著走

zhe˙ zouˇ
ㄓㄜ˙ ㄗㄡˇ
Land, Landed
zhuoˊ diˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧˋ

著地

zhuoˊ diˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧˋ
For the sake of
zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ

著想

zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ
Thinks about other people
weiˋ renˊ zhaoˊ xiangˇ
ㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ

著想

zhaoˊ xiangˇ
ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ
Tremble(d), Shiver(ed)
fa¯ zhe˙ douˇ
ㄈㄚ ㄓㄜ˙ ㄉㄡˇ

著抖

zhe˙ douˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄡˇ
Surround, Surrounding
weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

圍著

weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Follow, Accompanied
gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Come along
gen¯ zhe˙ laiˊ de˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Jumping, Hopping
tiaoˋ zhe˙
ㄊㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

跳著

tiaoˋ zhe˙
ㄊㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Squat, Crouch down
dun¯ zhe˙
ㄉㄨㄣ ㄓㄜ˙

蹲著

dun¯ zhe˙
ㄉㄨㄣ ㄓㄜ˙
Sing, Singing
changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙

唱著

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sing a song
changˋ zhe˙ erˊ ge¯
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄦˊ ㄍㄜ

唱著

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sang out questioningly
heng¯ changˋ zhe˙ wenˋ
ㄏㄥ ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄣˋ

唱著

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sing, Sing songs
changˋ zhe˙ ge¯
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄜ

唱著

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Shouts
jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

叫著

jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Shout loudly, Shouted loudly
daˋ sheng¯ jiaoˋ zhe˙
ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

叫著

jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Blew
chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙

吹著

chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙
Wind blew gently, Gently blowing wind
feng¯ qing¯ qing¯ chui¯ zhe˙
ㄈㄥ ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙

吹著

chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙
Yelling, Screaming, Shouting
hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙

喊著

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Yelled, Chanted, Shouted
zuiˇ liˇ hanˇ zhe˙ de˙
ㄗㄨㄟˇ ㄌㄧˇ ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙

喊著

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Yelled, Shouted, Yelling, Shouting, Chanting
gao¯ hanˇ zhe˙
ㄍㄠ ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙

喊著

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Shouts
daˋ hanˇ zhaoˊ
ㄉㄚˋ ㄏㄢˇ ㄓㄠˊ

喊著

hanˇ zhaoˊ
ㄏㄢˇ ㄓㄠˊ
This means, This implies
zheˋ yiˋ weiˋ zhe˙
ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

味著

weiˋ zhe˙
ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Risking
maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

冒著

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
No reason to risk
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

冒著

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

冒著

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
According to
zhaoˋ zhe˙
ㄓㄠˋ ㄓㄜ˙

照著

zhaoˋ zhe˙
ㄓㄠˋ ㄓㄜ˙
Shaking
huangˇ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜ˙

晃著

huangˇ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜ˙
Shining
yingˋ zhe˙
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙

映著

yingˋ zhe˙
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙
Idle, Doing nothing
xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

閒著

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

閒著

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

閒著

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Turned off, Closed, Shut
guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

關著

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Closed door of the bathroom
guan¯ zhe˙ de˙ yuˋ shiˋ menˊ
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

關著

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Shut tight, Securely closed
laoˊ laoˊ guan¯ zhe˙
ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

關著

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Door was shut, Closed door
menˊ guan¯ zhe˙
ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

關著

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Drive, Opened (door, Window etc. is), On
kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙

開著

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
The television was on
dianˋ shiˋ kai¯ zhe˙
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄎㄞ ㄓㄜ˙

開著

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
Lined with flowers
kai¯ zhe˙ hua¯
ㄎㄞ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄚ

開著

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
Open, Was open
changˇ kai¯ zhe˙
ㄔㄤˇ ㄎㄞ ㄓㄜ˙

開著

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
See (someone or something)
jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

見著

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Saw (someone or something)
jianˋ zhaoˊ le˙
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

見著

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Didn't see (someone or something)
meiˊ jianˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

見著

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Glare, Stare
dengˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄓㄜ˙

瞪著

dengˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄓㄜ˙
Go to sleep
shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Sleeping, Slept
shuiˋ zhaoˊ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Able to sleep
caiˊ shuiˋ zhe˙
ㄘㄞˊ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

睡著

shuiˋ zhe˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Hoping, Hoping for, Hoping to see
panˋ zhe˙
ㄆㄢˋ ㄓㄜ˙

盼著

panˋ zhe˙
ㄆㄢˋ ㄓㄜ˙
Stare at, Staring at
ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Peering at her, Staring at her
ding¯ zhe˙ ta¯ kanˋ
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared
zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
He stared at her
ta¯ zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙ ta¯
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Peering at her from outside the window
congˊ chuang¯ waiˋ ding¯ zhe˙ ta¯ kanˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared, Stared fixedly at, Stared with eyes glued (to)
jinˇ ding¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared fixedly
jinˇ ding¯ zhe˙ buˊ fangˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Staring straight at, Directing gaze at
zhengˋ ding¯ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯著

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Glued, Stuck on, Taped on
tie¯ zhe˙
ㄊㄧㄝ ㄓㄜ˙

貼著

tie¯ zhe˙
ㄊㄧㄝ ㄓㄜ˙
Buy
maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

買著

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Bought
maiˇ zhaoˊ le˙
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

買著

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Didn't buy
meiˊ maiˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

買著

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Use
yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ

用著

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Used
yongˋ zhaoˊ le˙
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

用著

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Attach, Stick to
fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

附著

fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙
Attachment, Attachment point, Point of attachment
fuˋ zhuoˊ chuˇ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˇ

附著

fuˋ zhuoˊ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ
Point of attachment
fuˋ zhuoˊ dianˇ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˇ

附著

fuˋ zhuoˊ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ
Accompany
peiˊ zhe˙
ㄆㄟˊ ㄓㄜ˙

陪著

peiˊ zhe˙
ㄆㄟˊ ㄓㄜ˙
Following
suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

隨著

suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Followed, Following
gen¯ suiˊ zhe˙
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

隨著

suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Through, Across
geˊ zhe˙
ㄍㄜˊ ㄓㄜ˙

隔著

geˊ zhe˙
ㄍㄜˊ ㄓㄜ˙
Manipulated, Wielded, Controlled
cao¯ zong¯ zhe˙
ㄘㄠ ㄗㄨㄥ ㄓㄜ˙

縱著

zong¯ zhe˙
ㄗㄨㄥ ㄓㄜ˙
Sewing
fengˊ zhe˙
ㄈㄥˊ ㄓㄜ˙

縫著

fengˊ zhe˙
ㄈㄥˊ ㄓㄜ˙
Wrapped, Wrapped around
chanˊ zhe˙
ㄔㄢˊ ㄓㄜ˙

纏著

chanˊ zhe˙
ㄔㄢˊ ㄓㄜ˙
Huddle, Curl up
suo¯ zhe˙
ㄙㄨㄛ ㄓㄜ˙

縮著

suo¯ zhe˙
ㄙㄨㄛ ㄓㄜ˙
Circle
raoˋ zhe˙
ㄖㄠˋ ㄓㄜ˙

繞著

raoˋ zhe˙
ㄖㄠˋ ㄓㄜ˙
Restrained, Tied up, Strapped
bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙

綁著

bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙
Securely tied, Buckled securely
beiˋ shuˋ daiˋ laoˊ laoˊ bangˇ zhe˙
ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙

綁著

bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙
Embroidered
xiuˋ zhe˙
ㄒㄧㄡˋ ㄓㄜ˙

繡著

xiuˋ zhe˙
ㄒㄧㄡˋ ㄓㄜ˙
Emitted, Gave off
sanˋ fa¯ zhe˙
ㄙㄢˋ ㄈㄚ ㄓㄜ˙

發著

fa¯ zhe˙
ㄈㄚ ㄓㄜ˙
Suffering (from), Bearing, To bear
renˇ zhe˙
ㄖㄣˇ ㄓㄜ˙

忍著

renˇ zhe˙
ㄖㄣˇ ㄓㄜ˙
Open
zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙

張著

zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙
Pulling, Drawing, Attracting
yinˇ zhe˙
ㄧㄣˇ ㄓㄜ˙

引著

yinˇ zhe˙
ㄧㄣˇ ㄓㄜ˙
Learning
xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙

學著

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

學著

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Hold, Hold onto, Keep
baoˇ liuˊ zhe˙
ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙

留著

liuˊ zhe˙
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙
Grow, Have, Become
zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙

長著

zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙
Driving, Piloting
jiaˋ shiˇ zhe˙
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓㄜ˙

駛著

shiˇ zhe˙
ㄕˇ ㄓㄜ˙
Ride, Riding, Riding a horse
qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙

騎著

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Riding a horse
qiˊ zhe˙ yiˋ pi¯ maˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙ ㄧˋ ㄆㄧ ㄇㄚˇ

騎著

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Riding a broom stick
qiˊ zhe˙ saoˇ baˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙ ㄙㄠˇ ㄅㄚˇ

騎著

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Arguing, Struggling, Fighting
zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙

爭著

zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙
Arguing to speak, Fighting to speak
zheng¯ zhe˙ yaoˋ shuo¯ huaˋ
ㄓㄥ ㄓㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

爭著

zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙
Suffer, Suffering
chengˊ shouˋ zhe˙
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄓㄜ˙

受著

shouˋ zhe˙
ㄕㄡˋ ㄓㄜ˙
Directed at
chongˋ zhe˙
ㄔㄨㄥˋ ㄓㄜ˙

衝著

chongˋ zhe˙
ㄔㄨㄥˋ ㄓㄜ˙
Can, Could, Do, Did
de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can see (someone or something)
jianˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can buy
maiˇ de˙ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can lend
jieˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can look for, Can find
zhaoˇ de˙ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Relates to, Has to do with
guan¯ xiˋ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓㄜ˙

係著

xiˋ zhe˙
ㄒㄧˋ ㄓㄜ˙
Imagined, Pictured, Visualized
xiangˇ xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙

像著

xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙
Parked
tingˊ zhe˙
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

停著

tingˊ zhe˙
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Living
zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

住著

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Lend, Lent
jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

借著

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Lent
jieˋ zhaoˊ le˙
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

借著

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Didn't lend
meiˊ jieˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

借著

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Shaking
huangˇ dongˋ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙

動著

dongˋ zhe˙
ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙
Look at, Looking at, Watch, Watching
kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Watched from outside the window
congˊ chuang¯ waiˋ kanˋ zhe˙
ㄘㄨㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Watch intently, Stare fixedly at
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯ de˙ kanˋ zhe˙
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Turned slightly to look
shao¯ shao¯ zhuanˇ shen¯ kanˋ zhe˙
ㄕㄠ ㄕㄠ ㄓㄨㄢˇ ㄕㄣ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Looked down, Looked down at
di¯ touˊ kanˋ zhe˙
ㄉㄧ ㄊㄡˊ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Look at with amazement, Looked at with an amazed look
jing¯ yaˋ de˙ kanˋ zhe˙
ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Looked up at
taiˊ qiˇ touˊ laiˊ kanˋ zhe˙
ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ ㄊㄡˊ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Look at me
kanˋ zhe˙ woˇ
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
See what happens and then act accordingly, Act according to prevailing circumstances
kanˋ zhe˙ banˋ
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄅㄢˋ

看著

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Mixed with, Mingled with
chan¯ heˊ zhe˙
ㄔㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄜ˙

和著

heˊ zhe˙
ㄏㄜˊ ㄓㄜ˙
Waving, Flailing
hui¯ wuˇ zhe˙
ㄏㄨㄟ ㄨˇ ㄓㄜ˙

舞著

wuˇ zhe˙
ㄨˇ ㄓㄜ˙
Literary masterpiece
mingˊ zhuˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ

名著

mingˊ zhuˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ
Entrusted, Shoulder, Bear, Undertake
jian¯ fuˋ zhe˙
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

負著

fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙
Hurriedly
jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙

急著

jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙
Don't bother, Don't worry about
bieˊ jiˊ zhe˙
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙

急著

jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙
Laughingly, Smilingly
xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

笑著

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Said with a smile, Said with a laugh, Laughingly said
xiaoˋ zhe˙ shuo¯
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄛ

笑著

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Smilingly said, Said while smiling
wei¯ xiaoˋ zhe˙ shuo¯
ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄛ

笑著

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Waiting
dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙

等著

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Ahead of him, Awaiting him
zaiˋ qianˊ fang¯ dengˇ zhe˙ ta¯
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

等著

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Wait and see
dengˇ zhe˙ qiaoˊ
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ

等著

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Strike, Hit, Beat
qiao¯ zhe˙
ㄑㄧㄠ ㄓㄜ˙

敲著

qiao¯ zhe˙
ㄑㄧㄠ ㄓㄜ˙
Positioned, Doing
fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

放著

fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙
Inside, Placed inside, Inside of which
liˇ mianˋ fangˋ zhe˙
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

放著

fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙
Clothing: clothes, Clothing: clothing
yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ

衣著

yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ
Cheap clothes
lianˊ jiaˋ yi¯ zhuoˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ ㄧ ㄓㄨㄛˊ

衣著

yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ
Forget
wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

忘著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looking, Searching, Hoping
wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

望著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Staring blankly
liangˇ yanˇ mangˊ ranˊ wangˋ zhe˙
ㄌㄧㄤˇ ㄧㄢˇ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looked at stupidly, Gaze at stupidly
lengˋ lengˋ wangˋ zhe˙
ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looked at the bottle of booze stupidly, Gazed stupidly at the bottle of booze
lengˋ lengˋ wangˋ zhe˙ jiuˇ pingˊ
ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ ㄆㄧㄥˊ

望著

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Stood, Standing
liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立著

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Stood still
zhuˋ liˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立著

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Silently stood still
moˋ moˋ zhuˋ liˋ zhe˙
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄓㄨˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立著

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Carrying
duan¯ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄓㄜ˙

端著

duan¯ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄓㄜ˙
Standing, Stood
zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙

站著

zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙
Stood still, Stood unmoving
zhanˋ zhe˙ buˊ dongˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

站著

zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙
Remember
jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙

記著

jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙
Trying, Experimenting
shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙

試著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Tried to force themselves to think
shiˋ zhe˙ qiangˊ poˋ ziˋ jiˇ si¯ kaoˇ
ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄑㄧㄤˊ ㄆㄛˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄙ ㄎㄠˇ

試著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Tried to think
shiˋ zhe˙ si¯ kaoˇ
ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄙ ㄎㄠˇ

試著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
I tried to count them
woˇ shiˋ zhe˙ quˋ shuˇ ta¯
ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄑㄩˋ ㄕㄨˇ ㄊㄚ

試著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Was saying, Said
shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙

說著

shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

說著

shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙
Study, Examine, Look at
duan¯ xiangˊ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ ㄓㄜ˙

詳著

xiangˊ zhe˙
ㄒㄧㄤˊ ㄓㄜ˙
Talking
tanˊ zhe˙
ㄊㄢˊ ㄓㄜ˙

談著

tanˊ zhe˙
ㄊㄢˊ ㄓㄜ˙
Read
duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙

讀著

duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙
Busy
mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

忙著

mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙
Busy
zhengˋ mangˊ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

忙著

mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙
Thinking back, Recollecting, Recalling
huiˊ yiˋ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄓㄜ˙

憶著

yiˋ zhe˙
ㄧˋ ㄓㄜ˙
By means of, Because of
pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

憑著

pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
By means of its own weight, Because of its own weight
pingˊ zhe˙ ziˋ jiˇ de˙ zhongˋ liangˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

憑著

pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Air was filled with
miˊ manˋ zhe˙
ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙

漫著

manˋ zhe˙
ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙
Filled with
miˊ manˋ zhe˙
ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙

漫著

manˋ zhe˙
ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙
Sedately
chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙

沉著

chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙
Calmly went upstairs
chenˊ zhe˙ shangˋ louˊ
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄤˋ ㄌㄡˊ

沉著

chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙
Suffused
fanˋ zhe˙
ㄈㄢˋ ㄓㄜ˙

泛著

fanˋ zhe˙
ㄈㄢˋ ㄓㄜ˙
Living, Continuing to live
huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙

活著

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
Still alive, Still living
haiˊ huoˊ zhe˙
ㄏㄞˊ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙

活著

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
That is if she was still living
jiaˇ ruˊ ta¯ haiˊ huoˊ zhe˙ de˙ huaˋ
ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ ㄊㄚ ㄏㄞˊ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

活著

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
Swimming
youˊ zhe˙
ㄧㄡˊ ㄓㄜ˙

游著

youˊ zhe˙
ㄧㄡˊ ㄓㄜ˙
Go along, Follow, Using (as a means of)
yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

沿著

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Crawled down the wall
yanˊ zhe˙ waiˋ qiangˊ wangˇ xiaˋ paˊ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄤˊ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄚˊ

沿著

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

沿著

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Painted
qi¯ zhe˙
ㄑㄧ ㄓㄜ˙

漆著

qi¯ zhe˙
ㄑㄧ ㄓㄜ˙
Hide from
duoˇ zhe˙
ㄉㄨㄛˇ ㄓㄜ˙

躲著

duoˇ zhe˙
ㄉㄨㄛˇ ㄓㄜ˙
Lying down
tangˇ zhe˙
ㄊㄤˇ ㄓㄜ˙

躺著

tangˇ zhe˙
ㄊㄤˇ ㄓㄜ˙
Celebrating
qingˋ zhuˋ zhe˙
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

祝著

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Stared, Stared at
dengˋ shiˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙

視著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Angrily stared, Angrily stared at
fenˋ nuˋ de˙ dengˋ shiˋ zhe˙
ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙

視著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Staring, Looked at
ningˊ shiˋ zhe˙
ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄜ˙

視著

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Experience
guoˋ zhe˙
ㄍㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

過著

guoˋ zhe˙
ㄍㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Greeting, Welcoming
yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

迎著

yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
They are facing, They are welcoming
ta¯ men˙ zhengˋ yingˊ zhe˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

迎著

yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Pursuing, Chasing
zhui¯ zhe˙
ㄓㄨㄟ ㄓㄜ˙

追著

zhui¯ zhe˙
ㄓㄨㄟ ㄓㄜ˙
Cover, Provide shade
zhe¯ zhe˙
ㄓㄜ ㄓㄜ˙

遮著

zhe¯ zhe˙
ㄓㄜ ㄓㄜ˙
Catch, Caught
daiˇ zhe˙
ㄉㄞˇ ㄓㄜ˙

逮著

daiˇ zhe˙
ㄉㄞˇ ㄓㄜ˙
Writing, Written
xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙

寫著

xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙
Guarding, Watching over
baˇ shouˇ zhe˙
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓㄜ˙

守著

shouˇ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄜ˙
Lie dormant
beiˋ dongˋ
ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ

窩著

beiˋ dongˋ
ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ
Wearing
chuan¯ zhe˙
ㄔㄨㄢ ㄓㄜ˙

穿著

chuan¯ zhe˙
ㄔㄨㄢ ㄓㄜ˙
Empty, Unoccupied
kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙

空著

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
His empty hand
ta¯ kong¯ zhe˙ de˙ naˋ zhi¯ shouˇ
ㄊㄚ ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

空著

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
Grabbed his empty hand
zhua¯ qiˇ ta¯ kong¯ zhe˙ de˙ naˋ zhi¯ shouˇ
ㄓㄨㄚ ㄑㄧˇ ㄊㄚ ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

空著

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
Sitting
zuoˋ zhe˙
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

坐著

zuoˋ zhe˙
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Holding
naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding a cold beer in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ bing¯ piˊ jiuˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding a magazine in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ zaˊ zhiˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄗㄚˊ ㄓˋ

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Had a coffee in the other hand, Had a cup of coffee in the other hand
lingˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ ka¯ fei¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄎㄚ ㄈㄟ

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
I always had the notebook in one hand, I always held the book in one hand
woˇ zongˇ shiˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ biˇ jiˋ benˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Hand holding
shouˇ liˇ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Seldom takes a camera along
henˇ shaoˇ naˊ zhe˙ zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding (in their hands)
shouˇ zhong¯ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Still holding
haiˊ naˊ zhe˙
ㄏㄞˊ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿著

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Sparkled, Twinkled, Glinted
shanˇ yaoˋ zhe˙
ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

耀著

yaoˋ zhe˙
ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Opposite
duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Towards
zhiˊ jie¯ duiˋ zhe˙
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Facing me, Directly opposite me
duiˋ zhe˙ woˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

對著

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Hidden, Stored
cangˊ zhe˙
ㄘㄤˊ ㄓㄜ˙

藏著

cangˊ zhe˙
ㄘㄤˊ ㄓㄜ˙
Covered
gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙

蓋著

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

蓋著

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Relying on
jieˋ zhe˙
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄜ˙

藉著

jieˋ zhe˙
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄜ˙
Rely on
pingˊ jieˋ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄜ˙

藉著

jieˋ zhe˙
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄜ˙
Be dead, Being dead
siˇ zhe˙
ㄙˇ ㄓㄜ˙

死著

siˇ zhe˙
ㄙˇ ㄓㄜ˙
Continue being dead
jiˋ xuˋ siˇ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄙˇ ㄓㄜ˙

死著

siˇ zhe˙
ㄙˇ ㄓㄜ˙
Press against, Butt against
dingˇ zhe˙
ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙

頂著

dingˇ zhe˙
ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙
Pressed against the window
dingˇ zhe˙ chuang¯ huˋ
ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ

頂著

dingˇ zhe˙
ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙
With forehead pressed against the window, Pressed forehead against the window
eˊ touˊ dingˇ zhe˙ chuang¯ huˋ
ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ

頂著

dingˇ zhe˙
ㄉㄧㄥˇ ㄓㄜ˙
Falling (rain)
xiaˋ zhe˙
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄜ˙

下著

xiaˋ zhe˙
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄜ˙
Raining
xiaˋ zhe˙ yuˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄜ˙ ㄩˇ

下著

xiaˋ zhe˙
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄜ˙
Can't, Don't, Couldn't, Didn't (after a verb)
buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't see (someone or something)
jianˋ buˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't sleep, Couldn't sleep
shuiˋ buˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't buy
maiˇ buˋ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Weren't using, Can't use, Don't need
yongˋ buˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't lend
jieˋ buˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't reach, Out of reach
gouˋ buˋ zhaoˊ
ㄍㄡˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't look for, Can't find
zhaoˇ buˋ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Can't touch, Can't get a grip on, Can't get head around
mo¯ buˋ zhaoˊ
ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Feel clueless
mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Makes no sense
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄛ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

不著

buˋ zhaoˊ
ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ
Run into, Smash into, Meet face to face
zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ

正著

zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ
Listening, Listen!
ting¯ zhe˙
ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙

聽著

ting¯ zhe˙
ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙
Listened attentively
zhuan¯ zhuˋ de˙ ting¯ zhe˙
ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙

聽著

ting¯ zhe˙
ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙
Quietly listening
jingˋ jingˋ ting¯ zhe˙
ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙

聽著

ting¯ zhe˙
ㄊㄧㄥ ㄓㄜ˙
Hold, Handle, Fiddle with
baˇ nongˋ zhe˙
ㄅㄚˇ ㄋㄨㄥˋ ㄓㄜ˙

弄著

nongˋ zhe˙
ㄋㄨㄥˋ ㄓㄜ˙
Playing, Playing with
wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙

玩著

wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙
Filled with
liuˊ luˋ zhe˙
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙

露著

luˋ zhe˙
ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙
Wafted, Floated
piao¯ zhe˙
ㄆㄧㄠ ㄓㄜ˙

飄著

piao¯ zhe˙
ㄆㄧㄠ ㄓㄜ˙
Outstanding
zhuoˊ zhuˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ

卓著

zhuoˊ zhuˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ
Choked, Choked with, Jammed
qiaˇ zhe˙
ㄑㄧㄚˇ ㄓㄜ˙

卡著

qiaˇ zhe˙
ㄑㄧㄚˇ ㄓㄜ˙
Carrying
bei¯ zhe˙
ㄅㄟ ㄓㄜ˙

背著

bei¯ zhe˙
ㄅㄟ ㄓㄜ˙
Take advantage of
shunˋ zhe˙
ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙

順著

shunˋ zhe˙
ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙
Water ran down the eaves
shuiˇ shunˋ zhe˙ wu¯ yanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙ ㄨ ㄧㄢˊ

順著

shunˋ zhe˙
ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙
Fumbled
mo¯ suoˇ zhe˙
ㄇㄛ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄜ˙

索著

suoˇ zhe˙
ㄙㄨㄛˇ ㄓㄜ˙
Facing, Facing towards
chaoˊ zhe˙
ㄔㄠˊ ㄓㄜ˙

朝著

chaoˊ zhe˙
ㄔㄠˊ ㄓㄜ˙
Wear, Wearing, Put on
daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙

戴著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
Carry, Convey, Transport
zaiˇ zhe˙
ㄗㄞˇ ㄓㄜ˙

載著

zaiˇ zhe˙
ㄗㄞˇ ㄓㄜ˙
Carry one person
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙ renˊ
ㄗㄞˇ ㄓㄜ˙ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ

載著

zaiˇ zhe˙
ㄗㄞˇ ㄓㄜ˙
Holding
zhiˊ zhe˙
ㄓˊ ㄓㄜ˙

執著

zhiˊ zhe˙
ㄓˊ ㄓㄜ˙
Culvert
guanˇ daoˋ de˙ zhiˊ zhe˙
ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄓˊ ㄓㄜ˙

執著

zhiˊ zhe˙
ㄓˊ ㄓㄜ˙
Walking
zouˇ zhe˙
ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙

走著

zouˇ zhe˙
ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙
Walking back and forwards
laiˊ laiˊ huiˊ huiˊ zouˇ zhe˙
ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙

走著

zouˇ zhe˙
ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙
Hurried, Walked hurriedly
cong¯ mangˊ xingˊ zouˇ zhe˙
ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙

走著

zouˇ zhe˙
ㄗㄡˇ ㄓㄜ˙
In a rush, Hurriedly
ganˇ zhe˙
ㄍㄢˇ ㄓㄜ˙

趕著

ganˇ zhe˙
ㄍㄢˇ ㄓㄜ˙
Chase, Pursue
zhui¯ ganˇ zhe˙
ㄓㄨㄟ ㄍㄢˇ ㄓㄜ˙

趕著

ganˇ zhe˙
ㄍㄢˇ ㄓㄜ˙
Take advantage of
chenˋ zhe˙
ㄔㄣˋ ㄓㄜ˙

趁著

chenˋ zhe˙
ㄔㄣˋ ㄓㄜ˙
Drawn
huaˋ zhe˙
ㄏㄨㄚˋ ㄓㄜ˙

畫著

huaˋ zhe˙
ㄏㄨㄚˋ ㄓㄜ˙
Tied with, Secured
jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙

繫著

jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙
Idling, Spinning
kong¯ zhuanˇ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜ˙

轉著

zhuanˇ zhe˙
ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜ˙
Thinking
xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking, Believing
xin¯ liˇ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
xin¯ liˇ moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking back on
huiˊ xiangˇ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Daydreaming, Fantasizing
chi¯ xiangˇ zhe˙
ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Carried, Carrying
daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙

帶著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
Carrying, Carrying around
suiˊ shen¯ daiˋ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙

帶著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
Portable, Can be carried on one's person while walking
suiˊ shen¯ daiˋ zhe˙ zouˇ
ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄗㄡˇ

帶著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
With a pensive face
lianˇ shangˋ daiˋ zhe˙ chenˊ si¯
ㄌㄧㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄣˊ ㄙ

帶著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
Carrying, Holding, Containing, Loaded with
xieˊ daiˋ zhe˙
ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙

帶著

daiˋ zhe˙
ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙
Rider
jiaˋ zhe˙
ㄐㄧㄚˋ ㄓㄜ˙

駕著

jiaˋ zhe˙
ㄐㄧㄚˋ ㄓㄜ˙
Holding, Gripping
shouˇ liˇ woˋ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

握著

woˋ zhe˙
ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Tightly held, Clenched tightly
jinˇ woˋ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

握著

woˋ zhe˙
ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Carrying, Lifting, Holding
tiˊ zhe˙
ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙

提著

tiˊ zhe˙
ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙
Holding a tool box
tiˊ zhe˙ yiˋ ge˙ gong¯ juˋ xiang¯
ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤ

提著

tiˊ zhe˙
ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙
Carrying by hand, Carrying, Holding in the hands, Holding
shouˇ liˇ tiˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙

提著

tiˊ zhe˙
ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙
Displayed
baiˇ zhe˙
ㄅㄞˇ ㄓㄜ˙

擺著

baiˇ zhe˙
ㄅㄞˇ ㄓㄜ˙
Continued struggling
buˊ duanˋ zheng¯ za¯ zhe˙
ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄚ ㄓㄜ˙

扎著

za¯ zhe˙
ㄗㄚ ㄓㄜ˙
Pointed at, Pointing at
zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙

指著

zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙
Twisting, Wriggling
niuˇ zhe˙
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙

扭著

niuˇ zhe˙
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙
Wring
ningˊ niuˇ zhe˙
ㄋㄧㄥˊ ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙

扭著

niuˇ zhe˙
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙
Twisted like a rag
youˇ ruˊ maoˊ jin¯ ban¯ de˙ ningˊ niuˇ zhe˙
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄧㄥˊ ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙

扭著

niuˇ zhe˙
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙
Throwing, Tossing
reng¯ zhe˙
ㄖㄥ ㄓㄜ˙

扔著

reng¯ zhe˙
ㄖㄥ ㄓㄜ˙
Holding
zhua¯ zhe˙
ㄓㄨㄚ ㄓㄜ˙

抓著

zhua¯ zhe˙
ㄓㄨㄚ ㄓㄜ˙
Pushed
tui¯ zhe˙
ㄊㄨㄟ ㄓㄜ˙

推著

tui¯ zhe˙
ㄊㄨㄟ ㄓㄜ˙
Pierced, Pierced by
cha¯ zhe˙
ㄔㄚ ㄓㄜ˙

插著

cha¯ zhe˙
ㄔㄚ ㄓㄜ˙
Drag, Pull down
tuo¯ zhe˙
ㄊㄨㄛ ㄓㄜ˙

拖著

tuo¯ zhe˙
ㄊㄨㄛ ㄓㄜ˙
Dragged around
tuo¯ zhe˙ paoˇ
ㄊㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄆㄠˇ

拖著

tuo¯ zhe˙
ㄊㄨㄛ ㄓㄜ˙
Hug, Hold, Embrace
baoˋ zhe˙
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙

抱著

baoˋ zhe˙
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙
Hoping, Hold on to hope
baoˋ zhe˙ xi¯ wangˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ

抱著

baoˋ zhe˙
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙
It's not illegal to hope, There's no law against hoping
baoˋ zhe˙ xi¯ wangˋ bingˋ buˊ fanˋ faˇ
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˊ ㄈㄢˋ ㄈㄚˇ

抱著

baoˋ zhe˙
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙
Embrace the idea of science, Embrace the idea of scientific research
baoˋ zhe˙ ke¯ xueˊ yanˊ jiuˋ de˙ xin¯
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

抱著

baoˋ zhe˙
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙
Pulled
la¯ zhe˙
ㄌㄚ ㄓㄜ˙

拉著

la¯ zhe˙
ㄌㄚ ㄓㄜ˙
Then, Shortly after
jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙

接著

jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙
Follow closely behind, Following immediately behind
jinˇ jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙

接著

jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙
But then, Then
danˋ jie¯ zhe˙
ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙

接著

jie¯ zhe˙
ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙
Search, Look for, Find
zhaoˇ zhe˙
ㄓㄠˇ ㄓㄜ˙

找著

zhaoˇ zhe˙
ㄓㄠˇ ㄓㄜ˙
Find
zhaoˇ zhaoˊ le˙
ㄓㄠˇ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

找著

zhaoˇ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄓㄠˊ
Didn't find
meiˊ zhaoˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄓㄠˊ

找著

zhaoˇ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄓㄠˊ
Pressing, Leaning on
anˋ zhe˙
ㄢˋ ㄓㄜ˙

按著

anˋ zhe˙
ㄢˋ ㄓㄜ˙
Pressing on my shoulder, Leaning on my shoulder
anˋ zhe˙ woˇ jian¯ bangˇ
ㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

按著

anˋ zhe˙
ㄢˋ ㄓㄜ˙
Forced, Compelled
poˋ cheng¯ zhe˙
ㄆㄛˋ ㄔㄥ ㄓㄜ˙

撐著

cheng¯ zhe˙
ㄔㄥ ㄓㄜ˙
Beat, Beaten
pu¯ daˇ zhe˙
ㄆㄨ ㄉㄚˇ ㄓㄜ˙

打著

daˇ zhe˙
ㄉㄚˇ ㄓㄜ˙
Shouldered, Carry on shoulders
gang¯ zhe˙
ㄍㄤ ㄓㄜ˙

扛著

gang¯ zhe˙
ㄍㄤ ㄓㄜ˙
Hanging
guaˋ zhe˙
ㄍㄨㄚˋ ㄓㄜ˙

掛著

guaˋ zhe˙
ㄍㄨㄚˋ ㄓㄜ˙
Hanging at the back of the door
menˊ houˋ guaˋ zhe˙
ㄇㄣˊ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄜ˙

掛著

guaˋ zhe˙
ㄍㄨㄚˋ ㄓㄜ˙
Holding, Held, Has in their hand, Held in their hand
shouˇ pengˇ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ ㄓㄜ˙

捧著

pengˇ zhe˙
ㄆㄥˇ ㄓㄜ˙
Watch carefully, Have in mind, Mentally aim at, Intend
zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ

着眼

zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

着点

zhe˙ dianˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ
Bent forwards, Bent over
wan¯ zhe˙ yao¯
ㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄧㄠ

着腰

zhe˙ yao¯
ㄓㄜ˙ ㄧㄠ
Softly landed, Soft landed
ruanˇ zhe˙ luˋ
ㄖㄨㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄨˋ

着陆

zhe˙ luˋ
ㄓㄜ˙ ㄌㄨˋ
Literary work, Write
zhuˋ zuoˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

着作

zhuˋ zuoˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
I've always loved him
woˇ yiˋ zhiˊ aiˋ zhe˙ ta¯
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄓˊ ㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

着他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
She watched them, She looked at them intently
ta¯ zhuˋ shiˋ zhe˙ ta¯ men˙
ㄊㄚ ㄓㄨˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

着他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Angrily stared at him
fenˋ nuˋ de˙ dengˋ shiˋ zhe˙ ta¯
ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

着他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Looked at him, Stared at him
ningˊ shiˋ zhe˙ ta¯
ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

着他

zhe˙ ta¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄚ
Focus
zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ

着重

zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ
Commence, Get on with, Start, Begin
zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ

着手

zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ
Pillowed on arms
zhenˇ zhe˙ shouˇ biˋ
ㄓㄣˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

着手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Leave empty handed
kong¯ zhe˙ shouˇ liˊ kai¯
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

着手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Hands clasped behind back
beiˋ zhe˙ shouˇ
ㄅㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ

着手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
With short hair, Had short hair
liuˊ zhe˙ duanˇ faˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙ ㄉㄨㄢˇ ㄈㄚˇ

着短

zhe˙ duanˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄨㄢˇ
Panting, Out of breath
chuanˇ zhe˙ qiˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄑㄧˋ

着气

zhe˙ qiˋ
ㄓㄜ˙ ㄑㄧˋ
Famous, Renown
zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ

着名

zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Famous, Renown
zhuˋ mingˊ de˙
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

着名

zhuˋ mingˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Uptight, Tense, Nervous
zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ

着急

zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ
Asked nervously
zhao¯ jiˊ de˙ wenˋ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ

着急

zhao¯ jiˊ
ㄓㄠ ㄐㄧˊ
Harden one's heart, Steel one's heart
yingˋ zhe˙ xin¯
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧㄣ

着心

zhe˙ xin¯
ㄓㄜ˙ ㄒㄧㄣ
Naked
guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

着身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Naked, Naked body
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙

着身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Sitting naked on the toilet
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙ zuoˋ zaiˋ maˇ tongˇ shangˋ
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄕㄤˋ

着身

zhe˙ shen¯
ㄓㄜ˙ ㄕㄣ
Upholstered
taoˋ bao¯ zhe˙ guoˋ
ㄊㄠˋ ㄅㄠ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ

着过

zhe˙ guoˋ
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ
Filled with pain
liuˊ luˋ zhe˙ tongˋ kuˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ

着痛

zhe˙ tongˋ
ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ
Gleaming, Glittering, Shining
shanˇ zhe˙ guang¯
ㄕㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ

着光

zhe˙ guang¯
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ
Sparkled, Twinkled, Glinted
shanˇ yaoˋ zhe˙ guang¯ mangˊ
ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ

着光

zhe˙ guang¯
ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄤ
Catch fire
zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Caught fire
zhaoˊ huoˇ le˙
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

着火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Non-flammable
buˋ zhe˙ huoˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Head down, Heads down
di¯ zhe˙ touˊ
ㄉㄧ ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ

着头

zhe˙ touˊ
ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ
Shake head
yaoˊ zhe˙ touˊ
ㄧㄠˊ ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ

着头

zhe˙ touˊ
ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ
Talking, Chatting
liaoˊ zhe˙ tian¯
ㄌㄧㄠˊ ㄓㄜ˙ ㄊㄧㄢ

着天

zhe˙ tian¯
ㄓㄜ˙ ㄊㄧㄢ
Holding an opened umbrella
cheng¯ zhe˙ yuˇ sanˇ
ㄔㄥ ㄓㄜ˙ ㄩˇ ㄙㄢˇ

着雨

zhe˙ yuˇ
ㄓㄜ˙ ㄩˇ
Walked backwards, Walking backwards
daoˇ zhe˙ zouˇ
ㄉㄠˇ ㄓㄜ˙ ㄗㄡˇ

着走

zhe˙ zouˇ
ㄓㄜ˙ ㄗㄡˇ
Land, Landed
zhuoˊ diˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧˋ

着地

zhuoˊ diˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧˋ
For the sake of
zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ

着想

zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ
Thinks about other people
weiˋ renˊ zhaoˊ xiangˇ
ㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ

着想

zhaoˊ xiangˇ
ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ
Tremble(d), Shiver(ed)
fa¯ zhe˙ douˇ
ㄈㄚ ㄓㄜ˙ ㄉㄡˇ

着抖

zhe˙ douˇ
ㄓㄜ˙ ㄉㄡˇ
Surround, Surrounding
weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

围着

weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Follow, Accompanied
gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Come along
gen¯ zhe˙ laiˊ de˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Jumping, Hopping
tiaoˋ zhe˙
ㄊㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

跳着

tiaoˋ zhe˙
ㄊㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Squat, Crouch down
dun¯ zhe˙
ㄉㄨㄣ ㄓㄜ˙

蹲着

dun¯ zhe˙
ㄉㄨㄣ ㄓㄜ˙
Sing, Singing
changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙

唱着

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sing a song
changˋ zhe˙ erˊ ge¯
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄦˊ ㄍㄜ

唱着

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sang out questioningly
heng¯ changˋ zhe˙ wenˋ
ㄏㄥ ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄣˋ

唱着

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Sing, Sing songs
changˋ zhe˙ ge¯
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄜ

唱着

changˋ zhe˙
ㄔㄤˋ ㄓㄜ˙
Shouts
jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

叫着

jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Shout loudly, Shouted loudly
daˋ sheng¯ jiaoˋ zhe˙
ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

叫着

jiaoˋ zhe˙
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Blew
chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙

吹着

chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙
Wind blew gently, Gently blowing wind
feng¯ qing¯ qing¯ chui¯ zhe˙
ㄈㄥ ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙

吹着

chui¯ zhe˙
ㄔㄨㄟ ㄓㄜ˙
Yelling, Screaming, Shouting
hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙

喊着

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Yelled, Chanted, Shouted
zuiˇ liˇ hanˇ zhe˙ de˙
ㄗㄨㄟˇ ㄌㄧˇ ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙

喊着

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Yelled, Shouted, Yelling, Shouting, Chanting
gao¯ hanˇ zhe˙
ㄍㄠ ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙

喊着

hanˇ zhe˙
ㄏㄢˇ ㄓㄜ˙
Shouts
daˋ hanˇ zhaoˊ
ㄉㄚˋ ㄏㄢˇ ㄓㄠˊ

喊着

hanˇ zhaoˊ
ㄏㄢˇ ㄓㄠˊ
This means, This implies
zheˋ yiˋ weiˋ zhe˙
ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

味着

weiˋ zhe˙
ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Risking
maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

冒着

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
No reason to risk
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

冒着

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

冒着

maoˋ zhe˙
ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙
According to
zhaoˋ zhe˙
ㄓㄠˋ ㄓㄜ˙

照着

zhaoˋ zhe˙
ㄓㄠˋ ㄓㄜ˙
Shaking
huangˇ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜ˙

晃着

huangˇ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜ˙
Shining
yingˋ zhe˙
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙

映着

yingˋ zhe˙
ㄧㄥˋ ㄓㄜ˙
Idle, Doing nothing
xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

闲着

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

闲着

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

闲着

xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Turned off, Closed, Shut
guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

关着

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Closed door of the bathroom
guan¯ zhe˙ de˙ yuˋ shiˋ menˊ
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

关着

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Shut tight, Securely closed
laoˊ laoˊ guan¯ zhe˙
ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

关着

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Door was shut, Closed door
menˊ guan¯ zhe˙
ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙

关着

guan¯ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙
Drive, Opened (door, Window etc. is), On
kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙

开着

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
The television was on
dianˋ shiˋ kai¯ zhe˙
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄎㄞ ㄓㄜ˙

开着

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
Lined with flowers
kai¯ zhe˙ hua¯
ㄎㄞ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄚ

开着

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
Open, Was open
changˇ kai¯ zhe˙
ㄔㄤˇ ㄎㄞ ㄓㄜ˙

开着

kai¯ zhe˙
ㄎㄞ ㄓㄜ˙
See (someone or something)
jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

见着

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Saw (someone or something)
jianˋ zhaoˊ le˙
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

见着

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Didn't see (someone or something)
meiˊ jianˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

见着

jianˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ
Glare, Stare
dengˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄓㄜ˙

瞪着

dengˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄓㄜ˙
Go to sleep
shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Sleeping, Slept
shuiˋ zhaoˊ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Able to sleep
caiˊ shuiˋ zhe˙
ㄘㄞˊ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

睡着

shuiˋ zhe˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Hoping, Hoping for, Hoping to see
panˋ zhe˙
ㄆㄢˋ ㄓㄜ˙

盼着

panˋ zhe˙
ㄆㄢˋ ㄓㄜ˙
Stare at, Staring at
ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Peering at her, Staring at her
ding¯ zhe˙ ta¯ kanˋ
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared
zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
He stared at her
ta¯ zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙ ta¯
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Peering at her from outside the window
congˊ chuang¯ waiˋ ding¯ zhe˙ ta¯ kanˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared, Stared fixedly at, Stared with eyes glued (to)
jinˇ ding¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Stared fixedly
jinˇ ding¯ zhe˙ buˊ fangˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Staring straight at, Directing gaze at
zhengˋ ding¯ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

盯着

ding¯ zhe˙
ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙
Glued, Stuck on, Taped on
tie¯ zhe˙
ㄊㄧㄝ ㄓㄜ˙

贴着

tie¯ zhe˙
ㄊㄧㄝ ㄓㄜ˙
Buy
maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

买着

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Bought
maiˇ zhaoˊ le˙
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

买着

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Didn't buy
meiˊ maiˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

买着

maiˇ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ
Use
yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ

用着

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Used
yongˋ zhaoˊ le˙
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

用着

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Attach, Stick to
fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

附着

fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙
Attachment, Attachment point, Point of attachment
fuˋ zhuoˊ chuˇ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˇ

附着

fuˋ zhuoˊ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ
Point of attachment
fuˋ zhuoˊ dianˇ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˇ

附着

fuˋ zhuoˊ
ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ
Accompany
peiˊ zhe˙
ㄆㄟˊ ㄓㄜ˙

陪着

peiˊ zhe˙
ㄆㄟˊ ㄓㄜ˙
Following
suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

随着

suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Followed, Following
gen¯ suiˊ zhe˙
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

随着

suiˊ zhe˙
ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Through, Across
geˊ zhe˙
ㄍㄜˊ ㄓㄜ˙

隔着

geˊ zhe˙
ㄍㄜˊ ㄓㄜ˙
Manipulated, Wielded, Controlled
cao¯ zong¯ zhe˙
ㄘㄠ ㄗㄨㄥ ㄓㄜ˙

纵着

zong¯ zhe˙
ㄗㄨㄥ ㄓㄜ˙
Sewing
fengˊ zhe˙
ㄈㄥˊ ㄓㄜ˙

缝着

fengˊ zhe˙
ㄈㄥˊ ㄓㄜ˙
Wrapped, Wrapped around
chanˊ zhe˙
ㄔㄢˊ ㄓㄜ˙

缠着

chanˊ zhe˙
ㄔㄢˊ ㄓㄜ˙
Huddle, Curl up
suo¯ zhe˙
ㄙㄨㄛ ㄓㄜ˙

缩着

suo¯ zhe˙
ㄙㄨㄛ ㄓㄜ˙
Circle
raoˋ zhe˙
ㄖㄠˋ ㄓㄜ˙

绕着

raoˋ zhe˙
ㄖㄠˋ ㄓㄜ˙
Restrained, Tied up, Strapped
bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙

绑着

bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙
Securely tied, Buckled securely
beiˋ shuˋ daiˋ laoˊ laoˊ bangˇ zhe˙
ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙

绑着

bangˇ zhe˙
ㄅㄤˇ ㄓㄜ˙
Embroidered
xiuˋ zhe˙
ㄒㄧㄡˋ ㄓㄜ˙

绣着

xiuˋ zhe˙
ㄒㄧㄡˋ ㄓㄜ˙
Emitted, Gave off
sanˋ fa¯ zhe˙
ㄙㄢˋ ㄈㄚ ㄓㄜ˙

发着

fa¯ zhe˙
ㄈㄚ ㄓㄜ˙
Suffering (from), Bearing, To bear
renˇ zhe˙
ㄖㄣˇ ㄓㄜ˙

忍着

renˇ zhe˙
ㄖㄣˇ ㄓㄜ˙
Open
zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙

张着

zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙
Pulling, Drawing, Attracting
yinˇ zhe˙
ㄧㄣˇ ㄓㄜ˙

引着

yinˇ zhe˙
ㄧㄣˇ ㄓㄜ˙
Learning
xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙

学着

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

学着

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Hold, Hold onto, Keep
baoˇ liuˊ zhe˙
ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙

留着

liuˊ zhe˙
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄜ˙
Grow, Have, Become
zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙

长着

zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙
Driving, Piloting
jiaˋ shiˇ zhe˙
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓㄜ˙

驶着

shiˇ zhe˙
ㄕˇ ㄓㄜ˙
Ride, Riding, Riding a horse
qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙

骑着

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Riding a horse
qiˊ zhe˙ yiˋ pi¯ maˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙ ㄧˋ ㄆㄧ ㄇㄚˇ

骑着

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Riding a broom stick
qiˊ zhe˙ saoˇ baˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙ ㄙㄠˇ ㄅㄚˇ

骑着

qiˊ zhe˙
ㄑㄧˊ ㄓㄜ˙
Arguing, Struggling, Fighting
zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙

争着

zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙
Arguing to speak, Fighting to speak
zheng¯ zhe˙ yaoˋ shuo¯ huaˋ
ㄓㄥ ㄓㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

争着

zheng¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄓㄜ˙
Suffer, Suffering
chengˊ shouˋ zhe˙
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄓㄜ˙

受着

shouˋ zhe˙
ㄕㄡˋ ㄓㄜ˙
Directed at
chongˋ zhe˙
ㄔㄨㄥˋ ㄓㄜ˙

冲着

chongˋ zhe˙
ㄔㄨㄥˋ ㄓㄜ˙
Can, Could, Do, Did
de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can see (someone or something)
jianˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can buy
maiˇ de˙ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can lend
jieˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can look for, Can find
zhaoˇ de˙ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Relates to, Has to do with
guan¯ xiˋ zhe˙
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓㄜ˙

系着

xiˋ zhe˙
ㄒㄧˋ ㄓㄜ˙
Imagined, Pictured, Visualized
xiangˇ xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙

像着

xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙
Parked
tingˊ zhe˙
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

停着

tingˊ zhe˙
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Living
zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

住着

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Lend, Lent
jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

借着

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Lent
jieˋ zhaoˊ le˙
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

借着

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Didn't lend
meiˊ jieˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

借着

jieˋ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ
Shaking
huangˇ dongˋ zhe˙
ㄏㄨㄤˇ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙

动着

dongˋ zhe˙
ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙
Look at, Looking at, Watch, Watching
kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Watched from outside the window
congˊ chuang¯ waiˋ kanˋ zhe˙
ㄘㄨㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Watch intently, Stare fixedly at
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯ de˙ kanˋ zhe˙
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Turned slightly to look
shao¯ shao¯ zhuanˇ shen¯ kanˋ zhe˙
ㄕㄠ ㄕㄠ ㄓㄨㄢˇ ㄕㄣ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Looked down, Looked down at
di¯ touˊ kanˋ zhe˙
ㄉㄧ ㄊㄡˊ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Look at with amazement, Looked at with an amazed look
jing¯ yaˋ de˙ kanˋ zhe˙
ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Looked up at
taiˊ qiˇ touˊ laiˊ kanˋ zhe˙
ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ ㄊㄡˊ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Look at me
kanˋ zhe˙ woˇ
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
See what happens and then act accordingly, Act according to prevailing circumstances
kanˋ zhe˙ banˋ
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄅㄢˋ

看着

kanˋ zhe˙
ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙
Mixed with, Mingled with
chan¯ heˊ zhe˙
ㄔㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄜ˙

和着

heˊ zhe˙
ㄏㄜˊ ㄓㄜ˙
Waving, Flailing
hui¯ wuˇ zhe˙
ㄏㄨㄟ ㄨˇ ㄓㄜ˙

舞着

wuˇ zhe˙
ㄨˇ ㄓㄜ˙
Literary masterpiece
mingˊ zhuˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ

名着

mingˊ zhuˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ
Entrusted, Shoulder, Bear, Undertake
jian¯ fuˋ zhe˙
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

负着

fuˋ zhe˙
ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙
Hurriedly
jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙

急着

jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙
Don't bother, Don't worry about
bieˊ jiˊ zhe˙
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙

急着

jiˊ zhe˙
ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙
Laughingly, Smilingly
xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

笑着

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Said with a smile, Said with a laugh, Laughingly said
xiaoˋ zhe˙ shuo¯
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄛ

笑着

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Smilingly said, Said while smiling
wei¯ xiaoˋ zhe˙ shuo¯
ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄛ

笑着

xiaoˋ zhe˙
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Waiting
dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙

等着

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Ahead of him, Awaiting him
zaiˋ qianˊ fang¯ dengˇ zhe˙ ta¯
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

等着

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Wait and see
dengˇ zhe˙ qiaoˊ
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ

等着

dengˇ zhe˙
ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙
Strike, Hit, Beat
qiao¯ zhe˙
ㄑㄧㄠ ㄓㄜ˙

敲着

qiao¯ zhe˙
ㄑㄧㄠ ㄓㄜ˙
Positioned, Doing
fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

放着

fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙
Inside, Placed inside, Inside of which
liˇ mianˋ fangˋ zhe˙
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

放着

fangˋ zhe˙
ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙
Clothing: clothes, Clothing: clothing
yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ

衣着

yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ
Cheap clothes
lianˊ jiaˋ yi¯ zhuoˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ ㄧ ㄓㄨㄛˊ

衣着

yi¯ zhuoˊ
ㄧ ㄓㄨㄛˊ
Forget
wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

忘着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looking, Searching, Hoping
wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

望着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Staring blankly
liangˇ yanˇ mangˊ ranˊ wangˋ zhe˙
ㄌㄧㄤˇ ㄧㄢˇ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looked at stupidly, Gaze at stupidly
lengˋ lengˋ wangˋ zhe˙
ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

望着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Looked at the bottle of booze stupidly, Gazed stupidly at the bottle of booze
lengˋ lengˋ wangˋ zhe˙ jiuˇ pingˊ
ㄌㄥˋ ㄌㄥˋ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ ㄆㄧㄥˊ

望着

wangˋ zhe˙
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙
Stood, Standing
liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立着

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Stood still
zhuˋ liˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立着

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Silently stood still
moˋ moˋ zhuˋ liˋ zhe˙
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄓㄨˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙

立着

liˋ zhe˙
ㄌㄧˋ ㄓㄜ˙
Carrying
duan¯ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄓㄜ˙

端着

duan¯ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄓㄜ˙
Standing, Stood
zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙

站着

zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙
Stood still, Stood unmoving
zhanˋ zhe˙ buˊ dongˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

站着

zhanˋ zhe˙
ㄓㄢˋ ㄓㄜ˙
Remember
jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙

记着

jiˋ zhe˙
ㄐㄧˋ ㄓㄜ˙
Trying, Experimenting
shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙

试着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Tried to force themselves to think
shiˋ zhe˙ qiangˊ poˋ ziˋ jiˇ si¯ kaoˇ
ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄑㄧㄤˊ ㄆㄛˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄙ ㄎㄠˇ

试着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Tried to think
shiˋ zhe˙ si¯ kaoˇ
ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄙ ㄎㄠˇ

试着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
I tried to count them
woˇ shiˋ zhe˙ quˋ shuˇ ta¯
ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄑㄩˋ ㄕㄨˇ ㄊㄚ

试着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Was saying, Said
shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙

说着

shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

说着

shuo¯ zhe˙
ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙
Study, Examine, Look at
duan¯ xiangˊ zhe˙
ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ ㄓㄜ˙

详着

xiangˊ zhe˙
ㄒㄧㄤˊ ㄓㄜ˙
Talking
tanˊ zhe˙
ㄊㄢˊ ㄓㄜ˙

谈着

tanˊ zhe˙
ㄊㄢˊ ㄓㄜ˙
Read
duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙

读着

duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙
Busy
mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

忙着

mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙
Busy
zhengˋ mangˊ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

忙着

mangˊ zhe˙
ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙
Thinking back, Recollecting, Recalling
huiˊ yiˋ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄓㄜ˙

忆着

yiˋ zhe˙
ㄧˋ ㄓㄜ˙
By means of, Because of
pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

凭着

pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
By means of its own weight, Because of its own weight
pingˊ zhe˙ ziˋ jiˇ de˙ zhongˋ liangˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

凭着

pingˊ zhe˙
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Air was filled with
miˊ manˋ zhe˙
ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙

漫着

manˋ zhe˙
ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙
Filled with
miˊ manˋ zhe˙
ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙

漫着

manˋ zhe˙
ㄇㄢˋ ㄓㄜ˙
Sedately
chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙

沉着

chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙
Calmly went upstairs
chenˊ zhe˙ shangˋ louˊ
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄤˋ ㄌㄡˊ

沉着

chenˊ zhe˙
ㄔㄣˊ ㄓㄜ˙
Suffused
fanˋ zhe˙
ㄈㄢˋ ㄓㄜ˙

泛着

fanˋ zhe˙
ㄈㄢˋ ㄓㄜ˙
Living, Continuing to live
huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙

活着

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
Still alive, Still living
haiˊ huoˊ zhe˙
ㄏㄞˊ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙

活着

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
That is if she was still living
jiaˇ ruˊ ta¯ haiˊ huoˊ zhe˙ de˙ huaˋ
ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ ㄊㄚ ㄏㄞˊ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

活着

huoˊ zhe˙
ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙
Swimming
youˊ zhe˙
ㄧㄡˊ ㄓㄜ˙

游着

youˊ zhe˙
ㄧㄡˊ ㄓㄜ˙
Go along, Follow, Using (as a means of)
yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

沿着

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Crawled down the wall
yanˊ zhe˙ waiˋ qiangˊ wangˇ xiaˋ paˊ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄤˊ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄚˊ

沿着

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

沿着

yanˊ zhe˙
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙
Painted
qi¯ zhe˙
ㄑㄧ ㄓㄜ˙

漆着

qi¯ zhe˙
ㄑㄧ ㄓㄜ˙
Hide from
duoˇ zhe˙
ㄉㄨㄛˇ ㄓㄜ˙

躲着

duoˇ zhe˙
ㄉㄨㄛˇ ㄓㄜ˙
Lying down
tangˇ zhe˙
ㄊㄤˇ ㄓㄜ˙

躺着

tangˇ zhe˙
ㄊㄤˇ ㄓㄜ˙
Celebrating
qingˋ zhuˋ zhe˙
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

祝着

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Stared, Stared at
dengˋ shiˋ zhe˙
ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙

视着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Angrily stared, Angrily stared at
fenˋ nuˋ de˙ dengˋ shiˋ zhe˙
ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙

视着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Staring, Looked at
ningˊ shiˋ zhe˙
ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄜ˙

视着

shiˋ zhe˙
ㄕˋ ㄓㄜ˙
Experience
guoˋ zhe˙
ㄍㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

过着

guoˋ zhe˙
ㄍㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Greeting, Welcoming
yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

迎着

yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
They are facing, They are welcoming
ta¯ men˙ zhengˋ yingˊ zhe˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

迎着

yingˊ zhe˙
ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙
Pursuing, Chasing
zhui¯ zhe˙
ㄓㄨㄟ ㄓㄜ˙

追着

zhui¯ zhe˙
ㄓㄨㄟ ㄓㄜ˙
Cover, Provide shade
zhe¯ zhe˙
ㄓㄜ ㄓㄜ˙

遮着

zhe¯ zhe˙
ㄓㄜ ㄓㄜ˙
Catch, Caught
daiˇ zhe˙
ㄉㄞˇ ㄓㄜ˙

逮着

daiˇ zhe˙
ㄉㄞˇ ㄓㄜ˙
Writing, Written
xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙

写着

xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙
Guarding, Watching over
baˇ shouˇ zhe˙
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓㄜ˙

守着

shouˇ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄜ˙
Lie dormant
beiˋ dongˋ
ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ

窝着

beiˋ dongˋ
ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ
Wearing
chuan¯ zhe˙
ㄔㄨㄢ ㄓㄜ˙

穿着

chuan¯ zhe˙
ㄔㄨㄢ ㄓㄜ˙
Empty, Unoccupied
kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙

空着

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
His empty hand
ta¯ kong¯ zhe˙ de˙ naˋ zhi¯ shouˇ
ㄊㄚ ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

空着

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
Grabbed his empty hand
zhua¯ qiˇ ta¯ kong¯ zhe˙ de˙ naˋ zhi¯ shouˇ
ㄓㄨㄚ ㄑㄧˇ ㄊㄚ ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

空着

kong¯ zhe˙
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙
Sitting
zuoˋ zhe˙
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

坐着

zuoˋ zhe˙
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜ˙
Holding
naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding a cold beer in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ bing¯ piˊ jiuˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding a magazine in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ zaˊ zhiˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄗㄚˊ ㄓˋ

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Had a coffee in the other hand, Had a cup of coffee in the other hand
lingˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ ka¯ fei¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄎㄚ ㄈㄟ

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
I always had the notebook in one hand, I always held the book in one hand
woˇ zongˇ shiˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ biˇ jiˋ benˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Hand holding
shouˇ liˇ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Seldom takes a camera along
henˇ shaoˇ naˊ zhe˙ zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Holding (in their hands)
shouˇ zhong¯ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Still holding
haiˊ naˊ zhe˙
ㄏㄞˊ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

拿着

naˊ zhe˙
ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙
Sparkled, Twinkled, Glinted
shanˇ yaoˋ zhe˙
ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙

耀着

yaoˋ zhe˙
ㄧㄠˋ ㄓㄜ˙
Opposite
duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

对着

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

对着

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

对着

duiˋ zhe˙
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Towards
zhiˊ jie¯ duiˋ zhe˙
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙