Cover,
Build
gaiˋ ㄍㄞˋ
tgit
tgbt

(T)(S)

[pinyin]:
gaiˋ geˇ
[zhuyin]:
ㄍㄞˋ ㄍㄜˇ

Cover, Build, Construct, Erect, Now, Then, Because, Stamp, Seal, Lid, Surpass, Excel, Brag, Boast, Possibly, Translit: For Ga

14 strokes, Radical: 艸, 140
cangjie (T) input code:
t
廿
g
i
t
廿
cangjie (S) input code:
t
廿
g
b
t
廿

Words containing 蓋, TOC

Stamp (as confirmation)
gaiˋ shou¯ qiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄓㄤ

蓋收

gaiˋ shou¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ
Built
gaiˋ haoˇ
ㄍㄞˋ ㄏㄠˇ

蓋好

gaiˋ haoˇ
ㄍㄞˋ ㄏㄠˇ
Cover
gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙

蓋子

gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙
Hide, Cover up
yuˋ gaiˋ miˊ zhang¯
ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ

蓋彌

gaiˋ miˊ
ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ
Build a house, Build houses
gaiˋ fangˊ zi˙
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

蓋房

gaiˋ fangˊ
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ
Cover
gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ

蓋住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Covered
gaiˋ zhuˋ le˙
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

蓋住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Seal, Stamp
gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ

蓋章

gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ
Built, Covered, Constructed
gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙

蓋的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered
youˇ gaiˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙

蓋的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

蓋的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

蓋的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered
gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙

蓋著

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

蓋著

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Name: gary, Name: gared
gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ

蓋瑞

gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ
Name: gareth
gaiˋ ruiˋ si¯
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ ㄙ

蓋瑞

gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ
With a commemorative stamp, Stamped with a commemorative stamp
gaiˋ shangˋ jiˋ nianˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

蓋上

gaiˋ shangˋ
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ
Blot out the sky and cover the earth
pu¯ tian¯ gaiˋ diˋ
ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ

蓋地

gaiˋ diˋ
ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ
Construct, Build
xiu¯ gaiˋ
ㄒㄧㄡ ㄍㄞˋ

修蓋

xiu¯ gaiˋ
ㄒㄧㄡ ㄍㄞˋ
Engine case
yinˇ qingˊ waiˋ gaiˋ
ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄍㄞˋ

外蓋

waiˋ gaiˋ
ㄨㄞˋ ㄍㄞˋ
Radiator cap
shuiˇ xiang¯ gaiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

箱蓋

xiang¯ gaiˋ
ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ
Gas cap
youˊ xiang¯ gaiˋ
ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

箱蓋

xiang¯ gaiˋ
ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ
Bedding
pu¯ gaiˋ
ㄆㄨ ㄍㄞˋ

鋪蓋

pu¯ gaiˋ
ㄆㄨ ㄍㄞˋ
Bottle top or cap, Lid of a bottle
pingˊ gaiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄍㄞˋ

瓶蓋

pingˊ gaiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄍㄞˋ
Engine cowling, Engine cover, Hood (engine), Bonnet (engine)
yinˇ qingˊ gaiˋ
ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ ㄍㄞˋ

擎蓋

qingˊ gaiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄍㄞˋ
Cover, Place on top of, Place over
fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Placed over the top of of the frame and fastened securely in place
fuˋ gaiˋ zaiˋ jiaˋ zi˙ shangˋ bangˇ laoˊ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄅㄤˇ ㄌㄠˊ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Keep auto focus point over the subject
baoˇ chiˊ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ zhuˇ tiˇ
ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
As long as the auto focus point is kept over the subject
zhiˇ yaoˋ baoˇ chiˊ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ zhuˇ tiˇ
ㄓˇ ㄧㄠˋ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
I covered
woˇ fuˋ gaiˋ
ㄨㄛˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ

覆蓋

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
At the top
shangˋ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄞˋ

上蓋

shangˋ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄞˋ
Toilet lid
maˇ tongˇ gaiˋ
ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄍㄞˋ

桶蓋

tongˇ gaiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄍㄞˋ
A roof above
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ

有蓋

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Put up, Erect
da¯ gaiˋ
ㄉㄚ ㄍㄞˋ

搭蓋

da¯ gaiˋ
ㄉㄚ ㄍㄞˋ
Cover up, Mask, Conceal, Covered
yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

掩蓋

yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ
Covered by sand
beiˋ sha¯ ziˇ yanˇ gaiˋ
ㄅㄟˋ ㄕㄚ ㄗˇ ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

掩蓋

yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ
Stamp (as confirmation)
gaiˋ shou¯ qiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄓㄤ

盖收

gaiˋ shou¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ
Built
gaiˋ haoˇ
ㄍㄞˋ ㄏㄠˇ

盖好

gaiˋ haoˇ
ㄍㄞˋ ㄏㄠˇ
Cover
gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙

盖子

gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙
Hide, Cover up
yuˋ gaiˋ miˊ zhang¯
ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ

盖弥

gaiˋ miˊ
ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ
Build a house, Build houses
gaiˋ fangˊ zi˙
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

盖房

gaiˋ fangˊ
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ
Cover
gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ

盖住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Covered
gaiˋ zhuˋ le˙
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

盖住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Seal, Stamp
gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ

盖章

gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ
Built, Covered, Constructed
gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙

盖的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered
youˇ gaiˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙

盖的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

盖的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

盖的

gaiˋ de˙
ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙
Covered
gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙

盖着

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

盖着

gaiˋ zhe˙
ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙
Name: gary, Name: gared
gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ

盖瑞

gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ
Name: gareth
gaiˋ ruiˋ si¯
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ ㄙ

盖瑞

gaiˋ ruiˋ
ㄍㄞˋ ㄖㄨㄟˋ
With a commemorative stamp, Stamped with a commemorative stamp
gaiˋ shangˋ jiˋ nianˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

盖上

gaiˋ shangˋ
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ
Blot out the sky and cover the earth
pu¯ tian¯ gaiˋ diˋ
ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ

盖地

gaiˋ diˋ
ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ
Construct, Build
xiu¯ gaiˋ
ㄒㄧㄡ ㄍㄞˋ

修盖

xiu¯ gaiˋ
ㄒㄧㄡ ㄍㄞˋ
Engine case
yinˇ qingˊ waiˋ gaiˋ
ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄍㄞˋ

外盖

waiˋ gaiˋ
ㄨㄞˋ ㄍㄞˋ
Radiator cap
shuiˇ xiang¯ gaiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

箱盖

xiang¯ gaiˋ
ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ
Gas cap
youˊ xiang¯ gaiˋ
ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

箱盖

xiang¯ gaiˋ
ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ
Bedding
pu¯ gaiˋ
ㄆㄨ ㄍㄞˋ

铺盖

pu¯ gaiˋ
ㄆㄨ ㄍㄞˋ
Bottle top or cap, Lid of a bottle
pingˊ gaiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄍㄞˋ

瓶盖

pingˊ gaiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄍㄞˋ
Engine cowling, Engine cover, Hood (engine), Bonnet (engine)
yinˇ qingˊ gaiˋ
ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ ㄍㄞˋ

擎盖

qingˊ gaiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄍㄞˋ
Cover, Place on top of, Place over
fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Placed over the top of of the frame and fastened securely in place
fuˋ gaiˋ zaiˋ jiaˋ zi˙ shangˋ bangˇ laoˊ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄅㄤˇ ㄌㄠˊ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Keep auto focus point over the subject
baoˇ chiˊ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ zhuˇ tiˇ
ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
As long as the auto focus point is kept over the subject
zhiˇ yaoˋ baoˇ chiˊ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ zhuˇ tiˇ
ㄓˇ ㄧㄠˋ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
I covered
woˇ fuˋ gaiˋ
ㄨㄛˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ

覆盖

fuˋ gaiˋ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ
At the top
shangˋ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄞˋ

上盖

shangˋ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄞˋ
Toilet lid
maˇ tongˇ gaiˋ
ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄍㄞˋ

桶盖

tongˇ gaiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄍㄞˋ
A roof above
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ

有盖

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Put up, Erect
da¯ gaiˋ
ㄉㄚ ㄍㄞˋ

搭盖

da¯ gaiˋ
ㄉㄚ ㄍㄞˋ
Cover up, Mask, Conceal, Covered
yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

掩盖

yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ
Covered by sand
beiˋ sha¯ ziˇ yanˇ gaiˋ
ㄅㄟˋ ㄕㄚ ㄗˇ ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

掩盖

yanˇ gaiˋ
ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
蓋.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)