Medicine,
Remedy
yaoˋ ㄧㄠˋ
tvid
tvmi

(T)(S)

[pinyin]:
yaoˋ
[zhuyin]:
ㄧㄠˋ

Medicine, Remedy, Drug, Pharmaceutical, Syringe, Pill, Tablet, Medication

19 strokes, Radical: 艸, 140
cangjie (T) input code:
t
廿
v
i
d
cangjie (S) input code:
t
廿
v
m
i

Words containing 藥, TOC

Pharmaceuticals, Pharmaceutical products
yaoˋ pinˇ
ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ

藥品

yaoˋ pinˇ
ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ
Liquid medicine
yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

藥水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

藥水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Pharmacy, Dispensary
yaoˋ fangˊ
ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ

藥房

yaoˋ fangˊ
ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ
Medicine, Pills
yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Wonder drug
shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Some sort of wonder drug
mouˇ zhongˇ shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Prescription
yaoˋ fang¯
ㄧㄠˋ ㄈㄤ

藥方

yaoˋ fang¯
ㄧㄠˋ ㄈㄤ
Drug effect
yaoˋ xiaoˋ
ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˋ

藥效

yaoˋ xiaoˋ
ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˋ
Medicine woman
yaoˋ poˊ
ㄧㄠˋ ㄆㄛˊ

藥婆

yaoˋ poˊ
ㄧㄠˋ ㄆㄛˊ
Take medicine
chi¯ yaoˋ
ㄔ ㄧㄠˋ

吃藥

chi¯ yaoˋ
ㄔ ㄧㄠˋ
Spray medicine
pen¯ yaoˋ
ㄆㄣ ㄧㄠˋ

噴藥

pen¯ yaoˋ
ㄆㄣ ㄧㄠˋ
Medicine, Medical
yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ

醫藥

yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ
Medical fees
yi¯ yaoˋ feiˋ
ㄧ ㄧㄠˋ ㄈㄟˋ

醫藥

yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ
Medicated plaster, Propaganda
gao¯ yaoˋ
ㄍㄠ ㄧㄠˋ

膏藥

gao¯ yaoˋ
ㄍㄠ ㄧㄠˋ
Knockout drops
miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ

迷藥

miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ
Drugged drink
chan¯ le˙ miˊ yaoˋ de˙ jiuˇ
ㄔㄢ ㄌㄜ˙ ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ

迷藥

miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ
Alternative medicine, Alternative drugs, Alternative pharmaceuticals
lingˋ leiˋ yaoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧㄠˋ

類藥

leiˋ yaoˋ
ㄌㄟˋ ㄧㄠˋ
Gun powder, Ammo
huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ

火藥

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Dynamite, Explosives
zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

炸藥

zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ
Dynamite on a timer
dingˋ shiˊ zhaˊ yaoˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

炸藥

zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ
Pesticide
nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ

農藥

nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ
Pesticide free
yongˋ wuˊ nongˊ yaoˋ
ㄩㄥˋ ㄨˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ

農藥

nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ
Herb medicine
caoˇ yaoˋ
ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ

草藥

caoˇ yaoˋ
ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ
Chinese medicine
zhong¯ yaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ

中藥

zhong¯ yaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ
Apply medicine, apply ointment
ca¯ yaoˋ
ㄘㄚ ㄧㄠˋ

擦藥

ca¯ yaoˋ
ㄘㄚ ㄧㄠˋ
Pharmaceuticals, Pharmaceutical products
yaoˋ pinˇ
ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ

药品

yaoˋ pinˇ
ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ
Liquid medicine
yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

药水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

药水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Pharmacy, Dispensary
yaoˋ fangˊ
ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ

药房

yaoˋ fangˊ
ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ
Medicine, Pills
yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Wonder drug
shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Some sort of wonder drug
mouˇ zhongˇ shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Prescription
yaoˋ fang¯
ㄧㄠˋ ㄈㄤ

药方

yaoˋ fang¯
ㄧㄠˋ ㄈㄤ
Drug effect
yaoˋ xiaoˋ
ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˋ

药效

yaoˋ xiaoˋ
ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˋ
Medicine woman
yaoˋ poˊ
ㄧㄠˋ ㄆㄛˊ

药婆

yaoˋ poˊ
ㄧㄠˋ ㄆㄛˊ
Take medicine
chi¯ yaoˋ
ㄔ ㄧㄠˋ

吃药

chi¯ yaoˋ
ㄔ ㄧㄠˋ
Spray medicine
pen¯ yaoˋ
ㄆㄣ ㄧㄠˋ

喷药

pen¯ yaoˋ
ㄆㄣ ㄧㄠˋ
Medicine, Medical
yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ

医药

yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ
Medical fees
yi¯ yaoˋ feiˋ
ㄧ ㄧㄠˋ ㄈㄟˋ

医药

yi¯ yaoˋ
ㄧ ㄧㄠˋ
Medicated plaster, Propaganda
gao¯ yaoˋ
ㄍㄠ ㄧㄠˋ

膏药

gao¯ yaoˋ
ㄍㄠ ㄧㄠˋ
Knockout drops
miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ

迷药

miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ
Drugged drink
chan¯ le˙ miˊ yaoˋ de˙ jiuˇ
ㄔㄢ ㄌㄜ˙ ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ

迷药

miˊ yaoˋ
ㄇㄧˊ ㄧㄠˋ
Alternative medicine, Alternative drugs, Alternative pharmaceuticals
lingˋ leiˋ yaoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧㄠˋ

类药

leiˋ yaoˋ
ㄌㄟˋ ㄧㄠˋ
Gun powder, Ammo
huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ

火药

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Dynamite, Explosives
zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

炸药

zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ
Dynamite on a timer
dingˋ shiˊ zhaˊ yaoˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

炸药

zhaˊ yaoˋ
ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ
Pesticide
nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ

农药

nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ
Pesticide free
yongˋ wuˊ nongˊ yaoˋ
ㄩㄥˋ ㄨˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ

农药

nongˊ yaoˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ
Herb medicine
caoˇ yaoˋ
ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ

草药

caoˇ yaoˋ
ㄘㄠˇ ㄧㄠˋ
Chinese medicine
zhong¯ yaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ

中药

zhong¯ yaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ
Apply medicine, apply ointment
ca¯ yaoˋ
ㄘㄚ ㄧㄠˋ

擦药

ca¯ yaoˋ
ㄘㄚ ㄧㄠˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
藥.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)