Plan,
Design
jiˋ ㄐㄧˋ
yrj
ivj

(T)(S)

[pinyin]:
jiˋ
[zhuyin]:
ㄐㄧˋ

Plan, Design, Scheme, Plot

9 strokes, Radical: 言, 149
cangjie (T) input code:
y
r
j
cangjie (S) input code:
i
v
j

Words containing 計, TOC

Measure
jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ

計量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Measure time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

計量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Method of measuring time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯ de˙ fang¯ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

計量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Timer
jiˋ shiˊ qiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ

計時

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Timer equipped nuclear bomb
jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ

計時

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Taxi, Cab
jiˋ chengˊ che¯
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

計程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Riding a taxi, Taking a cab
jiˋ chengˊ che¯ shangˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄕㄤˋ

計程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Taxi rank
jiˋ chengˊ che¯ paiˊ ban¯ chuˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄆㄞˊ ㄅㄢ ㄔㄨˋ

計程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Take a cab, Take a taxi, Cab ride
zuoˋ jiˋ chengˊ che¯
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

計程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Measure, Calculate, Weigh, Consider, Compute, Calculations, Measurements
jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate that
zaiˋ jiˋ suanˋ qiˊ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˊ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Formula for calculating
jiˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

計就

jiˋ jiuˋ
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

計的

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
Count
jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ

計數

jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ
Count
laiˊ jiˋ shuˋ
ㄌㄞˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ

計數

jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ
Billing
jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ

計費

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

計費

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Billing period
jiˋ feiˋ zhou¯ qiˊ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

計費

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Plan (a plan), Project (a project), Program, Plan (to plan)
jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
According to original plan
zhaoˋ yuanˊ jiˋ huaˋ
ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Project monarch
jun¯ zhuˇ jiˋ huaˋ
ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Alcoholics anonymous, Aa
jieˋ jiuˇ jiˋ huaˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule, Scheduling
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule, Scheduling
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ de˙
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Scheduling blackboard
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ de˙ hei¯ banˇ
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄟ ㄅㄢˇ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule
jiˋ huaˋ biaoˇ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄧㄠˇ

計畫

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Plan (a plan), Project (a project), Program, Plan (to plan)
jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計劃

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Two plans
liangˇ fenˋ jiˋ huaˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計劃

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Training program
peiˊ xunˋ jiˋ huaˋ
ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計劃

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Need to have a plan
yaoˋ youˇ jiˋ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

計劃

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Subtle plan, Wonderful idea
miaoˋ jiˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄐㄧˋ

妙計

miaoˋ jiˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄐㄧˋ
Statistics, Reports, Data, Estimates
tongˇ jiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ

統計

tongˇ jiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ
Strainometer, Strain gauge
yingˋ bianˋ jiˋ
ㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ

變計

bianˋ jiˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ
Forecast, Expect, Expected
yuˋ jiˋ
ㄩˋ ㄐㄧˋ

預計

yuˋ jiˋ
ㄩˋ ㄐㄧˋ
Estimate, Evaluate, Appraise
gu¯ jiˋ
ㄍㄨ ㄐㄧˋ

估計

gu¯ jiˋ
ㄍㄨ ㄐㄧˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

就計

jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ
Design, Devise, Plan, Map out
sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Designed for, Was designed for
beiˋ sheˋ jiˋ chengˊ
ㄅㄟˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Meticulously designed and decorated
jing¯ xin¯ sheˋ jiˋ zhuang¯ shiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Designed, Devised, Planned, Mapped out
sheˋ jiˋ le˙
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄜ˙

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Profession: designer
sheˋ jiˋ shi¯
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Set designer
buˋ jingˇ sheˋ jiˋ shi¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ

設計

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Accounting
huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Forensic accounting
jianˋ shiˋ huiˋ jiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Accountant
huiˋ jiˋ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄕ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Sub-total
xiaoˇ jiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ

小計

xiaoˇ jiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

萬計

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Clever plan
qiaoˇ jiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ

巧計

qiaoˇ jiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ
Additional, Additional calculated
jia¯ jiˋ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ

加計

jia¯ jiˋ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ
Measure
jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ

计量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Measure time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

计量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Method of measuring time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯ de˙ fang¯ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

计量

jiˋ liangˊ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ
Timer
jiˋ shiˊ qiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ

计时

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Timer equipped nuclear bomb
jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ

计时

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Taxi, Cab
jiˋ chengˊ che¯
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

计程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Riding a taxi, Taking a cab
jiˋ chengˊ che¯ shangˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄕㄤˋ

计程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Taxi rank
jiˋ chengˊ che¯ paiˊ ban¯ chuˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄆㄞˊ ㄅㄢ ㄔㄨˋ

计程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Take a cab, Take a taxi, Cab ride
zuoˋ jiˋ chengˊ che¯
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

计程

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Measure, Calculate, Weigh, Consider, Compute, Calculations, Measurements
jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate that
zaiˋ jiˋ suanˋ qiˊ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˊ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Formula for calculating
jiˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

计就

jiˋ jiuˋ
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

计的

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
Count
jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ

计数

jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ
Count
laiˊ jiˋ shuˋ
ㄌㄞˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ

计数

jiˋ shuˋ
ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ
Billing
jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ

计费

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

计费

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Billing period
jiˋ feiˋ zhou¯ qiˊ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

计费

jiˋ feiˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ
Plan (a plan), Project (a project), Program, Plan (to plan)
jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
According to original plan
zhaoˋ yuanˊ jiˋ huaˋ
ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Project monarch
jun¯ zhuˇ jiˋ huaˋ
ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Alcoholics anonymous, Aa
jieˋ jiuˇ jiˋ huaˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule, Scheduling
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule, Scheduling
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ de˙
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Scheduling blackboard
an¯ paiˊ jiˋ huaˋ de˙ hei¯ banˇ
ㄢ ㄆㄞˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄟ ㄅㄢˇ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Schedule
jiˋ huaˋ biaoˇ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄧㄠˇ

计画

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Plan (a plan), Project (a project), Program, Plan (to plan)
jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计划

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Two plans
liangˇ fenˋ jiˋ huaˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计划

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Training program
peiˊ xunˋ jiˋ huaˋ
ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计划

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Need to have a plan
yaoˋ youˇ jiˋ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

计划

jiˋ huaˋ
ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Subtle plan, Wonderful idea
miaoˋ jiˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄐㄧˋ

妙计

miaoˋ jiˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄐㄧˋ
Statistics, Reports, Data, Estimates
tongˇ jiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ

统计

tongˇ jiˋ
ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ
Strainometer, Strain gauge
yingˋ bianˋ jiˋ
ㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ

变计

bianˋ jiˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ
Forecast, Expect, Expected
yuˋ jiˋ
ㄩˋ ㄐㄧˋ

预计

yuˋ jiˋ
ㄩˋ ㄐㄧˋ
Estimate, Evaluate, Appraise
gu¯ jiˋ
ㄍㄨ ㄐㄧˋ

估计

gu¯ jiˋ
ㄍㄨ ㄐㄧˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

就计

jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ
Design, Devise, Plan, Map out
sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Designed for, Was designed for
beiˋ sheˋ jiˋ chengˊ
ㄅㄟˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Meticulously designed and decorated
jing¯ xin¯ sheˋ jiˋ zhuang¯ shiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Designed, Devised, Planned, Mapped out
sheˋ jiˋ le˙
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄜ˙

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Profession: designer
sheˋ jiˋ shi¯
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Set designer
buˋ jingˇ sheˋ jiˋ shi¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ

设计

sheˋ jiˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ
Accounting
huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Forensic accounting
jianˋ shiˋ huiˋ jiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Accountant
huiˋ jiˋ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄕ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Sub-total
xiaoˇ jiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ

小计

xiaoˇ jiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

万计

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Clever plan
qiaoˇ jiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ

巧计

qiaoˇ jiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ
Additional, Additional calculated
jia¯ jiˋ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ

加计

jia¯ jiˋ
ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
計.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)