Allow,
Permit
xuˇ ㄒㄩˇ
yroj
ivoj

(T)(S)

[pinyin]:
xuˇ
[zhuyin]:
ㄒㄩˇ

Allow, Permit, Promise, Betroth

11 strokes, Radical: 言, 149
cangjie (T) input code:
y
r
o
j
cangjie (S) input code:
i
v
o
j

Words containing 許, TOC

Could be
xuˇ shiˋ
ㄒㄩˇ ㄕˋ

許是

xuˇ shiˋ
ㄒㄩˇ ㄕˋ
For some time, For quite some time
xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

許久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
Looked for some time, Looked for a long time, Took a long look
guan¯ chaˊ le˙ xuˇ jiuˇ
ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

許久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
It was already well past lunch time
wuˇ can¯ shiˊ jian¯ yiˇ jing¯ guoˋ le˙ xuˇ jiuˇ
ㄨˇ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

許久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
Many, A lot of
xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many small pieces
xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Lots of lines, A lot of lines
xuˇ duo¯ tiaoˊ xianˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄢˋ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many apples
xuˇ duo¯ ke¯ pingˊ guoˇ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
In many cases
zaiˋ xuˇ duo¯ qingˊ kuangˋ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Had many talents
youˇ xuˇ duo¯ caiˊ nengˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
There are many apples
youˇ xuˇ duo¯ ke¯ pingˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many, Lots of
xuˇ xuˇ duo¯ duo¯
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Much higher, Much taller
gao¯ chu¯ xuˇ duo¯
ㄍㄠ ㄔㄨ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
After a number of years, Much later
guoˋ le˙ xuˇ duo¯ nianˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut into many small pieces, Divide into many small pieces
fen¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many people
xuˇ duo¯ renˊ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many
xuˇ duo¯ de˙
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Requires the effort and ingenuity of many people
xu¯ yaoˋ xuˇ duo¯ de˙ renˊ liˋ hanˋ qiaoˇ si¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄏㄢˋ ㄑㄧㄠˇ ㄙ

許多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many, Lots of
xuˇ xuˇ duo¯ duo¯
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ

許許

xuˇ xuˇ
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ
Permission
xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

許可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

許可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

許可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

許可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
Allow, Give permission, Consent, Assent, Permit
yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允許

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Might allow, Might give permission
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允許

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Might allow him to drive
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ ta¯ kai¯
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄎㄞ

允許

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
May i
qingˇ yunˇ xuˇ
ㄑㄧㄥˇ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允許

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Does not allow
buˋ yunˇ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允許

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Cleared, Allowed
zhunˇ xuˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ

准許

zhunˇ xuˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ
Perhaps, Maybe
huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
But in the end perhaps not that lucky, But maybe not that lucky after all
keˇ shiˋ zhong¯ jiuˋ huoˋ xuˇ buˊ shiˋ naˋ me˙ xingˋ yunˋ
ㄎㄜˇ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Allow, Allow for
rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ

容許

rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ
Can allow, Can allow for
keˇ rongˊ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ

容許

rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ
Dash, Pinch, Sprinkle, Few
shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

少許

shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ
Pinch of salt
yanˊ shaoˇ xuˇ
ㄧㄢˊ ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

少許

shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ
Not allowed, , prohibited
buˋ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ

不許

buˋ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ
Perhaps, Maybe
yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps they are all busy
yeˇ xuˇ ta¯ men˙ dou¯ zaiˋ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe i could help
yeˇ xuˇ woˇ nengˊ bang¯ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps even longer
yeˇ xuˇ gengˋ jiuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄡˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Could be
xuˇ shiˋ
ㄒㄩˇ ㄕˋ

许是

xuˇ shiˋ
ㄒㄩˇ ㄕˋ
For some time, For quite some time
xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

许久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
Looked for some time, Looked for a long time, Took a long look
guan¯ chaˊ le˙ xuˇ jiuˇ
ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

许久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
It was already well past lunch time
wuˇ can¯ shiˊ jian¯ yiˇ jing¯ guoˋ le˙ xuˇ jiuˇ
ㄨˇ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ

许久

xuˇ jiuˇ
ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ
Many, A lot of
xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many small pieces
xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Lots of lines, A lot of lines
xuˇ duo¯ tiaoˊ xianˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄢˋ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many apples
xuˇ duo¯ ke¯ pingˊ guoˇ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
In many cases
zaiˋ xuˇ duo¯ qingˊ kuangˋ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Had many talents
youˇ xuˇ duo¯ caiˊ nengˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
There are many apples
youˇ xuˇ duo¯ ke¯ pingˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many, Lots of
xuˇ xuˇ duo¯ duo¯
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Much higher, Much taller
gao¯ chu¯ xuˇ duo¯
ㄍㄠ ㄔㄨ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
After a number of years, Much later
guoˋ le˙ xuˇ duo¯ nianˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut into many small pieces, Divide into many small pieces
fen¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many people
xuˇ duo¯ renˊ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many
xuˇ duo¯ de˙
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Requires the effort and ingenuity of many people
xu¯ yaoˋ xuˇ duo¯ de˙ renˊ liˋ hanˋ qiaoˇ si¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄏㄢˋ ㄑㄧㄠˇ ㄙ

许多

xuˇ duo¯
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ
Many, Lots of
xuˇ xuˇ duo¯ duo¯
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ

许许

xuˇ xuˇ
ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ
Permission
xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

许可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

许可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

许可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

许可

xuˇ keˇ
ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ
Allow, Give permission, Consent, Assent, Permit
yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允许

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Might allow, Might give permission
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允许

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Might allow him to drive
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ ta¯ kai¯
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄎㄞ

允许

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
May i
qingˇ yunˇ xuˇ
ㄑㄧㄥˇ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允许

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Does not allow
buˋ yunˇ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

允许

yunˇ xuˇ
ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ
Cleared, Allowed
zhunˇ xuˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ

准许

zhunˇ xuˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ
Perhaps, Maybe
huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
But in the end perhaps not that lucky, But maybe not that lucky after all
keˇ shiˋ zhong¯ jiuˋ huoˋ xuˇ buˊ shiˋ naˋ me˙ xingˋ yunˋ
ㄎㄜˇ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Allow, Allow for
rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ

容许

rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ
Can allow, Can allow for
keˇ rongˊ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ

容许

rongˊ xuˇ
ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ
Dash, Pinch, Sprinkle, Few
shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

少许

shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ
Pinch of salt
yanˊ shaoˇ xuˇ
ㄧㄢˊ ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

少许

shaoˇ xuˇ
ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ
Not allowed, , prohibited
buˋ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ

不许

buˋ xuˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ
Perhaps, Maybe
yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps they are all busy
yeˇ xuˇ ta¯ men˙ dou¯ zaiˋ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe i could help
yeˇ xuˇ woˇ nengˊ bang¯ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps even longer
yeˇ xuˇ gengˋ jiuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄡˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
許.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)