Read,
Study
duˊ ㄉㄨˊ
yrgwc
ivjnk

(T)(S)

[pinyin]:
duˊ douˋ
[zhuyin]:
ㄉㄨˊ ㄉㄡˋ

Read, Study, Attend Class, Pause In A Phrase, Comma

22 strokes, Radical: 言, 149
cangjie (T) input code:
y
r
g
w
c
cangjie (S) input code:
i
v
j
n
k

Words containing 讀, TOC

Read, Read from
duˊ chu¯
ㄉㄨˊ ㄔㄨ

讀出

duˊ chu¯
ㄉㄨˊ ㄔㄨ
Read, Have read, Finished reading
duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙

讀了

duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙
Read many books
duˊ le˙ henˇ duo¯ shu¯
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨ

讀了

duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙
Mind reading ability, Ability to read minds
duˊ xin¯ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄒㄧㄣ ㄕㄨˋ

讀心

duˊ xin¯
ㄉㄨˊ ㄒㄧㄣ
Had read
duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ

讀過

duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

讀過

duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ
Read, Read completely, Finished reading
duˊ bianˋ le˙
ㄉㄨˊ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

讀遍

duˊ bianˋ
ㄉㄨˊ ㄅㄧㄢˋ
Read, Finished reading
duˊ wanˊ
ㄉㄨˊ ㄨㄢˊ

讀完

duˊ wanˊ
ㄉㄨˊ ㄨㄢˊ
Read
duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙

讀著

duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙
Difficult to read, Unintelligible writing
duˊ buˋ dongˇ
ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ

讀不

duˊ buˋ
ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ
Card reader
duˊ kaˇ ji¯
ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄐㄧ

讀卡

duˊ kaˇ
ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ
Readout, Indicator, Gauge
duˊ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨˋ

讀數

duˊ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨˋ
Reader
duˊ zheˇ
ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ

讀者

duˊ zheˇ
ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ
Read, Study, Read book(s)
duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Study together
yiˋ qiˇ duˊ shu¯
ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Is studying, Is reading
zheng¯ zaiˋ duˊ shu¯
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Who is studying?, Who is that studying?
sheiˊ zaiˋ duˊ shu¯
ㄕㄟˊ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Studied, Read
duˊ shu¯ le˙
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄌㄜ˙

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Reading society, Reading group, Book circle
duˊ shu¯ huiˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Love to read
aiˋ duˊ shu¯
ㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Read more
duo¯ duˊ shu¯
ㄉㄨㄛ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Should study, Has to study
yaoˋ duˊ shu¯
ㄧㄠˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

讀書

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Read
yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ

閱讀

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Interest in reading, Liked to read, Enjoyed reading
yueˋ duˊ de˙ leˋ quˋ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ

閱讀

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

閱讀

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Memorize, Know of by heart
shouˊ duˊ
ㄕㄡˊ ㄉㄨˊ

熟讀

shouˊ duˊ
ㄕㄡˊ ㄉㄨˊ
Read and recognize, Read and understand
renˋ duˊ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˊ

認讀

renˋ duˊ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˊ
Teacher said (reading aloud)
laoˇ shi¯ duˊ
ㄌㄠˇ ㄕ ㄉㄨˊ

師讀

shi¯ duˊ
ㄕ ㄉㄨˊ
Study
yanˊ duˊ
ㄧㄢˊ ㄉㄨˊ

研讀

yanˊ duˊ
ㄧㄢˊ ㄉㄨˊ
Addicted to reading, Book addict
dan¯ duˊ
ㄉㄢ ㄉㄨˊ

耽讀

dan¯ duˊ
ㄉㄢ ㄉㄨˊ
Work study, Work for students arranged by school
gong¯ duˊ
ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ

工讀

gong¯ duˊ
ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ
Read, Read from
duˊ chu¯
ㄉㄨˊ ㄔㄨ

读出

duˊ chu¯
ㄉㄨˊ ㄔㄨ
Read, Have read, Finished reading
duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙

读了

duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙
Read many books
duˊ le˙ henˇ duo¯ shu¯
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨ

读了

duˊ le˙
ㄉㄨˊ ㄌㄜ˙
Mind reading ability, Ability to read minds
duˊ xin¯ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄒㄧㄣ ㄕㄨˋ

读心

duˊ xin¯
ㄉㄨˊ ㄒㄧㄣ
Had read
duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ

读过

duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

读过

duˊ guoˋ
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ
Read, Read completely, Finished reading
duˊ bianˋ le˙
ㄉㄨˊ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

读遍

duˊ bianˋ
ㄉㄨˊ ㄅㄧㄢˋ
Read, Finished reading
duˊ wanˊ
ㄉㄨˊ ㄨㄢˊ

读完

duˊ wanˊ
ㄉㄨˊ ㄨㄢˊ
Read
duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙

读着

duˊ zhe˙
ㄉㄨˊ ㄓㄜ˙
Difficult to read, Unintelligible writing
duˊ buˋ dongˇ
ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ

读不

duˊ buˋ
ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ
Card reader
duˊ kaˇ ji¯
ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄐㄧ

读卡

duˊ kaˇ
ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ
Readout, Indicator, Gauge
duˊ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨˋ

读数

duˊ shuˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨˋ
Reader
duˊ zheˇ
ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ

读者

duˊ zheˇ
ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ
Read, Study, Read book(s)
duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Study together
yiˋ qiˇ duˊ shu¯
ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Is studying, Is reading
zheng¯ zaiˋ duˊ shu¯
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Who is studying?, Who is that studying?
sheiˊ zaiˋ duˊ shu¯
ㄕㄟˊ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Studied, Read
duˊ shu¯ le˙
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄌㄜ˙

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Reading society, Reading group, Book circle
duˊ shu¯ huiˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Love to read
aiˋ duˊ shu¯
ㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Read more
duo¯ duˊ shu¯
ㄉㄨㄛ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Should study, Has to study
yaoˋ duˊ shu¯
ㄧㄠˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

读书

duˊ shu¯
ㄉㄨˊ ㄕㄨ
Read
yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ

阅读

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Interest in reading, Liked to read, Enjoyed reading
yueˋ duˊ de˙ leˋ quˋ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ

阅读

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

阅读

yueˋ duˊ
ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ
Memorize, Know of by heart
shouˊ duˊ
ㄕㄡˊ ㄉㄨˊ

熟读

shouˊ duˊ
ㄕㄡˊ ㄉㄨˊ
Read and recognize, Read and understand
renˋ duˊ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˊ

认读

renˋ duˊ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˊ
Teacher said (reading aloud)
laoˇ shi¯ duˊ
ㄌㄠˇ ㄕ ㄉㄨˊ

师读

shi¯ duˊ
ㄕ ㄉㄨˊ
Study
yanˊ duˊ
ㄧㄢˊ ㄉㄨˊ

研读

yanˊ duˊ
ㄧㄢˊ ㄉㄨˊ
Addicted to reading, Book addict
dan¯ duˊ
ㄉㄢ ㄉㄨˊ

耽读

dan¯ duˊ
ㄉㄢ ㄉㄨˊ
Work study, Work for students arranged by school
gong¯ duˊ
ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ

工读

gong¯ duˊ
ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
讀.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)