With,
Follow
gen¯ ㄍㄣ¯
rmav
rmav

(T)(S)

[pinyin]:
gen¯
[zhuyin]:
ㄍㄣ¯

With, Follow, Go With, And, Heel (Of Foot)

13 strokes, Radical: 足, 157
cangjie (T) input code:
r
m
a
v
cangjie (S) input code:
r
m
a
v

Words containing 跟, TOC

Tracking, Following, While tracking, While following
gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him, Followed him
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him to, Followed him to
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯ daoˋ
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ ㄉㄠˋ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow
gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ

跟隨

gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ
Followed, Following
gen¯ suiˊ zhe˙
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

跟隨

gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ
Anatomy-bone: calcaneus
gen¯ guˇ
ㄍㄣ ㄍㄨˇ

跟骨

gen¯ guˇ
ㄍㄣ ㄍㄨˇ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

跟後

gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄏㄡˋ
Have the same interests as you
gen¯ niˇ xingˋ quˋ yiˊ yangˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ ㄧˊ ㄧㄤˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
Meet you
gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
(to) meet you here
zaiˋ zheˋ liˇ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
With you
gen¯ ninˊ
ㄍㄣ ㄋㄧㄣˊ

跟您

gen¯ ninˊ
ㄍㄣ ㄋㄧㄣˊ
Talk with him about boxing
gen¯ ta¯ liaoˊ quanˊ jiˊ
ㄍㄣ ㄊㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
With each of them separately
fen¯ bieˊ gen¯ ta¯ men˙
ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
Wouldn't dare go against him, Wouldn't dare mess with him
buˋ ganˇ gen¯ ta¯ zuoˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
Me and him
woˇ gen¯ ta¯
ㄨㄛˇ ㄍㄣ ㄊㄚ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
I'm not like them, I'm different from them
woˇ gen¯ ta¯ men˙ buˋ yiˊ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄧㄤˋ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
With me
gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Go with me, Come with me
gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Meet me
gen¯ woˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
I have in the past
cengˊ jing¯ gen¯ woˇ
ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄣ ㄨㄛˇ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Are you coming with me?, Will you accompany me?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Are you coming with us?, Will you accompany us?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ men˙ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Tell me, Speak to me
gen¯ woˇ shuo¯
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
With whom
gen¯ sheiˊ
ㄍㄣ ㄕㄟˊ

跟誰

gen¯ sheiˊ
ㄍㄣ ㄕㄟˊ
Polite, Civil, Act politely
gen¯ renˊ keˋ taoˋ
ㄍㄣ ㄖㄣˊ ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ

跟人

gen¯ renˊ
ㄍㄣ ㄖㄣˊ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

跟前

gen¯ qianˊ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ
High heel shoe, High heels
gao¯ gen¯ xieˊ
ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ

跟鞋

gen¯ xieˊ
ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ
Follow, Accompanied
gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Come along
gen¯ zhe˙ laiˊ de˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟著

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Somersault, Loop the loop
fan¯ gen¯ touˊ
ㄈㄢ ㄍㄣ ㄊㄡˊ

跟頭

gen¯ touˊ
ㄍㄣ ㄊㄡˊ
Work related, Related to work
gen¯ gong¯ zuoˋ youˇ guan¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ

跟工

gen¯ gong¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ
Not job related, Not work related
gen¯ gong¯ zuoˋ wuˊ guan¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄨˊ ㄍㄨㄢ

跟工

gen¯ gong¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ
Following, , coming
gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟來

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ
Wasn't following, Wasn't coming
meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟來

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ
Still wasn't coming, Still wasn't following
haiˊ shiˋ meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟來

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ
Tracking, Following, While tracking, While following
gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him, Followed him
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him to, Followed him to
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯ daoˋ
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ ㄉㄠˋ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow
gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ

跟随

gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ
Followed, Following
gen¯ suiˊ zhe˙
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

跟随

gen¯ suiˊ
ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ
Anatomy-bone: calcaneus
gen¯ guˇ
ㄍㄣ ㄍㄨˇ

跟骨

gen¯ guˇ
ㄍㄣ ㄍㄨˇ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

跟后

gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄏㄡˋ
Have the same interests as you
gen¯ niˇ xingˋ quˋ yiˊ yangˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ ㄧˊ ㄧㄤˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
Meet you
gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
(to) meet you here
zaiˋ zheˋ liˇ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

跟你

gen¯ niˇ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ
With you
gen¯ ninˊ
ㄍㄣ ㄋㄧㄣˊ

跟您

gen¯ ninˊ
ㄍㄣ ㄋㄧㄣˊ
Talk with him about boxing
gen¯ ta¯ liaoˊ quanˊ jiˊ
ㄍㄣ ㄊㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
With each of them separately
fen¯ bieˊ gen¯ ta¯ men˙
ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
Wouldn't dare go against him, Wouldn't dare mess with him
buˋ ganˇ gen¯ ta¯ zuoˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
Me and him
woˇ gen¯ ta¯
ㄨㄛˇ ㄍㄣ ㄊㄚ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
I'm not like them, I'm different from them
woˇ gen¯ ta¯ men˙ buˋ yiˊ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄍㄣ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄧㄤˋ

跟他

gen¯ ta¯
ㄍㄣ ㄊㄚ
With me
gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Go with me, Come with me
gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Meet me
gen¯ woˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
I have in the past
cengˊ jing¯ gen¯ woˇ
ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄣ ㄨㄛˇ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Are you coming with me?, Will you accompany me?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Are you coming with us?, Will you accompany us?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ men˙ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
Tell me, Speak to me
gen¯ woˇ shuo¯
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ

跟我

gen¯ woˇ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ
With whom
gen¯ sheiˊ
ㄍㄣ ㄕㄟˊ

跟谁

gen¯ sheiˊ
ㄍㄣ ㄕㄟˊ
Polite, Civil, Act politely
gen¯ renˊ keˋ taoˋ
ㄍㄣ ㄖㄣˊ ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ

跟人

gen¯ renˊ
ㄍㄣ ㄖㄣˊ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

跟前

gen¯ qianˊ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ
High heel shoe, High heels
gao¯ gen¯ xieˊ
ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ

跟鞋

gen¯ xieˊ
ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ
Follow, Accompanied
gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Come along
gen¯ zhe˙ laiˊ de˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Following
jinˇ gen¯ zhe˙
ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ ㄓㄜ˙

跟着

gen¯ zhe˙
ㄍㄣ ㄓㄜ˙
Somersault, Loop the loop
fan¯ gen¯ touˊ
ㄈㄢ ㄍㄣ ㄊㄡˊ

跟头

gen¯ touˊ
ㄍㄣ ㄊㄡˊ
Work related, Related to work
gen¯ gong¯ zuoˋ youˇ guan¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ

跟工

gen¯ gong¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ
Not job related, Not work related
gen¯ gong¯ zuoˋ wuˊ guan¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄨˊ ㄍㄨㄢ

跟工

gen¯ gong¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ
Following, , coming
gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟来

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ
Wasn't following, Wasn't coming
meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟来

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ
Still wasn't coming, Still wasn't following
haiˊ shiˋ meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

跟来

gen¯ laiˊ
ㄍㄣ ㄌㄞˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
跟.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)