Footprint,
Track
zong¯ ㄗㄨㄥ¯
rmhoo
rmjmf

(T)(S)

[pinyin]:
zong¯
[zhuyin]:
ㄗㄨㄥ¯

Footprint, Track, Trace

18 strokes, Radical: 足, 157
cangjie (T) input code:
r
m
h
o
o
cangjie (S) input code:
r
m
j
m
f

Words containing 蹤, TOC

Traces
zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

蹤影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Disappeared, Disappeared without a trace
buˊ jianˋ zong¯ yingˇ
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

蹤影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Lost track of
shi¯ quˋ zong¯ yingˇ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

蹤影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Whereabouts uncertain
xingˊ zong¯ buˊ dingˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄧㄥˋ

蹤不

zong¯ buˊ
ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ
Tracking, Following, While tracking, While following
gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him, Followed him
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him to, Followed him to
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯ daoˋ
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ ㄉㄠˋ

跟蹤

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Lost, Lose track of, Went missing, Missing
shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children
shi¯ zong¯ de˙ erˊ tongˊ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Went missing, Been missing since
jiuˋ shi¯ zong¯ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄌㄜ˙

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Track, Trace, Tracking, Tracing, Located
zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Lost track of, Can no longer trace, Can no longer locate
zhui¯ zong¯ buˊ daoˋ le˙
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
To track you, Tracking you
zaiˋ zhui¯ zong¯ niˇ
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄋㄧˇ

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Was tracking you, To track you
zaiˋ zhui¯ zong¯ niˇ
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄋㄧˇ

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Tracking device, Homing beacon
zhui¯ zong¯ qiˋ
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄑㄧˋ

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Tracking device, Tracker, Tracer
diˋ zhui¯ zong¯ qiˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄑㄧˋ

追蹤

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Traces
zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

踪影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Disappeared, Disappeared without a trace
buˊ jianˋ zong¯ yingˇ
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

踪影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Lost track of
shi¯ quˋ zong¯ yingˇ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

踪影

zong¯ yingˇ
ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ
Whereabouts uncertain
xingˊ zong¯ buˊ dingˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄧㄥˋ

踪不

zong¯ buˊ
ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ
Tracking, Following, While tracking, While following
gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him, Followed him
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Follow him to, Followed him to
yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯ daoˋ
ㄧˋ ㄌㄨˋ ㄍㄣ ㄗㄨㄥ ㄊㄚ ㄉㄠˋ

跟踪

gen¯ zong¯
ㄍㄣ ㄗㄨㄥ
Lost, Lose track of, Went missing, Missing
shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children
shi¯ zong¯ de˙ erˊ tongˊ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Went missing, Been missing since
jiuˋ shi¯ zong¯ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄌㄜ˙

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Track, Trace, Tracking, Tracing, Located
zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Lost track of, Can no longer trace, Can no longer locate
zhui¯ zong¯ buˊ daoˋ le˙
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
To track you, Tracking you
zaiˋ zhui¯ zong¯ niˇ
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄋㄧˇ

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Was tracking you, To track you
zaiˋ zhui¯ zong¯ niˇ
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄋㄧˇ

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Tracking device, Homing beacon
zhui¯ zong¯ qiˋ
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄑㄧˋ

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ
Tracking device, Tracker, Tracer
diˋ zhui¯ zong¯ qiˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄑㄧˋ

追踪

zhui¯ zong¯
ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
蹤.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)