Submit,
Hand Over
diˋ ㄉㄧˋ
yhyu
ycnh

(T)(S)

[pinyin]:
diˋ
[zhuyin]:
ㄉㄧˋ

Submit, Hand Over, Signal, Deliver, Forward, Transmit, Pass

14 strokes, Radical: 辶, 162
cangjie (T) input code:
y
h
y
u
cangjie (S) input code:
y
c
n
h

Words containing 遞, TOC

Zipcode, Area code, Postal code
youˊ diˋ qu¯ haoˋ
ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ

遞區

diˋ qu¯
ㄉㄧˋ ㄑㄩ
Same zipcode
tongˊ youˊ diˋ qu¯ haoˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ

遞區

diˋ qu¯
ㄉㄧˋ ㄑㄩ
Transmit, Forward information, Relay, Deliver
chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Signal relay
chuanˊ diˋ xinˋ haoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Could get through
nengˊ gouˋ chuanˊ diˋ guoˋ quˋ
ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Fedex, Federal express
lianˊ bang¯ kuaiˋ diˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ

快遞

kuaiˋ diˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ
Far away, Long journey
tiaoˊ diˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄉㄧˋ

迢遞

tiaoˊ diˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄉㄧˋ
Send, Sent
touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ

投遞

touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ
Sent to
touˊ diˋ daoˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ

投遞

touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ
Zipcode, Area code, Postal code
youˊ diˋ qu¯ haoˋ
ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ

递区

diˋ qu¯
ㄉㄧˋ ㄑㄩ
Same zipcode
tongˊ youˊ diˋ qu¯ haoˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄏㄠˋ

递区

diˋ qu¯
ㄉㄧˋ ㄑㄩ
Transmit, Forward information, Relay, Deliver
chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Signal relay
chuanˊ diˋ xinˋ haoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Could get through
nengˊ gouˋ chuanˊ diˋ guoˋ quˋ
ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Fedex, Federal express
lianˊ bang¯ kuaiˋ diˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ

快递

kuaiˋ diˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ
Far away, Long journey
tiaoˊ diˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄉㄧˋ

迢递

tiaoˊ diˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄉㄧˋ
Send, Sent
touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ

投递

touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ
Sent to
touˊ diˋ daoˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ

投递

touˊ diˋ
ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
遞.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)