Error,
Mistake
cuoˋ ㄘㄨㄛˋ
cta
opta

(T)(S)

[pinyin]:
cuoˋ
[zhuyin]:
ㄘㄨㄛˋ

Error, Mistake, Blunder, Uneven, Complicated, Intricate, Untidy, Irregular, Incorrect, Wrong

16 strokes, Radical: 金, 167
cangjie (T) input code:
c
t
廿
a
cangjie (S) input code:
o
p
t
廿
a

Words containing 錯, TOC

Incorrect(ly), Wrong(ly)
cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

錯了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Got the time mixed up
jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

錯了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

錯了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Answered incorrectly, Gave the wrong answer
huiˊ daˊ cuoˋ le˙
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

錯了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Deposited in error
cunˊ cuoˋ le˙
ㄘㄨㄣˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

錯了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Error, Wrong
cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ

錯誤

cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ
Error codes
cuoˋ wuˋ daiˋ maˇ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ

錯誤

cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ
Wrong, Blame unjustly
cuoˋ guaiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

錯怪

cuoˋ guaiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ
Unless my memory is at fault, Unless i've forgotten something, If i remember correctly
yaoˋ shiˋ woˇ meiˊ jiˋ cuoˋ de˙ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

錯的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

錯的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Is wrong
shiˋ cuoˋ de˙
ㄕˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

錯的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Go wrong, Miss
cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ

錯過

cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

錯過

cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ
Typo, Misprint
cuoˋ ziˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ

錯字

cuoˋ ziˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ
Messed with the wrong person
zhao¯ reˇ cuoˋ duiˋ xiangˋ le˙
ㄓㄠ ㄖㄜˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄜ˙

錯對

cuoˋ duiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ
Did the wrong thing
zuoˋ cuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ

錯事

cuoˋ shiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ
Make a mistake, Err
chu¯ cuoˋ
ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ

出錯

chu¯ cuoˋ
ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ
Made a mistake
chu¯ le˙ cuoˋ
ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

了錯

le˙ cuoˋ
ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

了錯

le˙ cuoˋ
ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Misjudge someones ability, Think a person was someone else, Mistakenly identify
kanˋ cuoˋ
ㄎㄢˋ ㄘㄨㄛˋ

看錯

kanˋ cuoˋ
ㄎㄢˋ ㄘㄨㄛˋ
Inexact, Untidy, Disorderly, Messy, Erroneous
chuanˇ cuoˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄘㄨㄛˋ

舛錯

chuanˇ cuoˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄘㄨㄛˋ
Interlock, Intersect, Cross
jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ

交錯

jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ
Crossed paths
luˋ jingˋ jiao¯ cuoˋ
ㄌㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ

交錯

jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

說錯

shuo¯ cuoˋ
ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ
Right, That's right
meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Not wrong, That's for sure
yiˋ dianˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
At least that's what it looks like to me
zhiˋ shaoˇ zaiˋ woˇ kanˋ laiˊ shiˋ naˋ yangˋ meiˊ cuoˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
It's all his fault
yiˋ qieˋ dou¯ shiˋ ta¯ de˙ cuoˋ
ㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄕˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

的錯

de˙ cuoˋ
ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
It's all my fault
dou¯ shiˋ woˇ de˙ cuoˋ
ㄉㄡ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

的錯

de˙ cuoˋ
ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Error
cha¯ cuoˋ
ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ

差錯

cha¯ cuoˋ
ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ
Not bad, Well done, Not wrong
buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Not bad
henˇ buˊ cuoˋ ba˙
ㄏㄣˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄅㄚ˙

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Doing well, Doing pretty good, Doing not to badly
zuoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Teach well
jiaoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
That sounds good
ting¯ qiˇ laiˊ henˇ buˊ cuoˋ a¯
ㄊㄧㄥ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄏㄣˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄚ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Feel good, Feels good, It's nice to
ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Is still okay, Not bad, Not too bad, Good enough
haiˊ buˊ cuoˋ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不錯

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Hear incorrectly, Misunderstand
ting¯ cuoˋ
ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ

聽錯

ting¯ cuoˋ
ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ
Mistake, Error
nongˋ cuoˋ
ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ

弄錯

nongˋ cuoˋ
ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ
Take the blame for another's mistake
beiˋ cuoˋ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄛˋ

背錯

beiˋ cuoˋ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄛˋ
Made a huge error
fanˋ le˙ daˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ

大錯

daˋ cuoˋ
ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ
Error
gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞錯

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞錯

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
He could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞錯

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
She could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞錯

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
Mistake, Error
fanˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄘㄨㄛˋ

犯錯

fanˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄘㄨㄛˋ
Guess wrong
cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜錯

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜錯

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ
Correct in assuming, Correct in guessing that
meiˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜錯

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ
Incorrect(ly), Wrong(ly)
cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

错了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Got the time mixed up
jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

错了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

错了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Answered incorrectly, Gave the wrong answer
huiˊ daˊ cuoˋ le˙
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

错了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Deposited in error
cunˊ cuoˋ le˙
ㄘㄨㄣˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙

错了

cuoˋ le˙
ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙
Error, Wrong
cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ

错误

cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ
Error codes
cuoˋ wuˋ daiˋ maˇ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ

错误

cuoˋ wuˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ
Wrong, Blame unjustly
cuoˋ guaiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

错怪

cuoˋ guaiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ
Unless my memory is at fault, Unless i've forgotten something, If i remember correctly
yaoˋ shiˋ woˇ meiˊ jiˋ cuoˋ de˙ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

错的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

错的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Is wrong
shiˋ cuoˋ de˙
ㄕˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

错的

cuoˋ de˙
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Go wrong, Miss
cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ

错过

cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

错过

cuoˋ guoˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ
Typo, Misprint
cuoˋ ziˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ

错字

cuoˋ ziˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ
Messed with the wrong person
zhao¯ reˇ cuoˋ duiˋ xiangˋ le˙
ㄓㄠ ㄖㄜˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄜ˙

错对

cuoˋ duiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ
Did the wrong thing
zuoˋ cuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ

错事

cuoˋ shiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ
Make a mistake, Err
chu¯ cuoˋ
ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ

出错

chu¯ cuoˋ
ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ
Made a mistake
chu¯ le˙ cuoˋ
ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

了错

le˙ cuoˋ
ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

了错

le˙ cuoˋ
ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Misjudge someones ability, Think a person was someone else, Mistakenly identify
kanˋ cuoˋ
ㄎㄢˋ ㄘㄨㄛˋ

看错

kanˋ cuoˋ
ㄎㄢˋ ㄘㄨㄛˋ
Inexact, Untidy, Disorderly, Messy, Erroneous
chuanˇ cuoˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄘㄨㄛˋ

舛错

chuanˇ cuoˋ
ㄔㄨㄢˇ ㄘㄨㄛˋ
Interlock, Intersect, Cross
jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ

交错

jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ
Crossed paths
luˋ jingˋ jiao¯ cuoˋ
ㄌㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ

交错

jiao¯ cuoˋ
ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

说错

shuo¯ cuoˋ
ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ
Right, That's right
meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Not wrong, That's for sure
yiˋ dianˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
At least that's what it looks like to me
zhiˋ shaoˇ zaiˋ woˇ kanˋ laiˊ shiˋ naˋ yangˋ meiˊ cuoˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
It's all his fault
yiˋ qieˋ dou¯ shiˋ ta¯ de˙ cuoˋ
ㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄕˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

的错

de˙ cuoˋ
ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
It's all my fault
dou¯ shiˋ woˇ de˙ cuoˋ
ㄉㄡ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

的错

de˙ cuoˋ
ㄉㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ
Error
cha¯ cuoˋ
ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ

差错

cha¯ cuoˋ
ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ
Not bad, Well done, Not wrong
buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Not bad
henˇ buˊ cuoˋ ba˙
ㄏㄣˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄅㄚ˙

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Doing well, Doing pretty good, Doing not to badly
zuoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Teach well
jiaoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
That sounds good
ting¯ qiˇ laiˊ henˇ buˊ cuoˋ a¯
ㄊㄧㄥ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄏㄣˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄚ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Feel good, Feels good, It's nice to
ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Is still okay, Not bad, Not too bad, Good enough
haiˊ buˊ cuoˋ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

不错

buˊ cuoˋ
ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ
Hear incorrectly, Misunderstand
ting¯ cuoˋ
ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ

听错

ting¯ cuoˋ
ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ
Mistake, Error
nongˋ cuoˋ
ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ

弄错

nongˋ cuoˋ
ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ
Take the blame for another's mistake
beiˋ cuoˋ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄛˋ

背错

beiˋ cuoˋ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄛˋ
Made a huge error
fanˋ le˙ daˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ

大错

daˋ cuoˋ
ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ
Error
gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞错

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞错

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
He could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞错

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
She could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

搞错

gaoˇ cuoˋ
ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ
Mistake, Error
fanˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄘㄨㄛˋ

犯错

fanˋ cuoˋ
ㄈㄢˋ ㄘㄨㄛˋ
Guess wrong
cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜错

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜错

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ
Correct in assuming, Correct in guessing that
meiˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

猜错

cai¯ cuoˋ
ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
錯.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)