Bell,
Clock
zhong¯ ㄓㄨㄥ¯
cytg
opl

(T)(S)

[pinyin]:
zhong¯
[zhuyin]:
ㄓㄨㄥ¯

Bell, Clock, Time, Hour, O'Clock

20 strokes, Radical: 金, 167
cangjie (T) input code:
c
y
t
廿
g
cangjie (S) input code:
o
p
l

Words containing 鐘, TOC

Sound of ringing bells, Bell sounds
zhong¯ yueˋ
ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ

鐘樂

zhong¯ yueˋ
ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ
Watch
zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ

鐘錶

zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ
Look at a watch, Check time
kanˋ zhong¯ biaoˇ
ㄎㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ

鐘錶

zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ
Hour
zhong¯ touˊ
ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ

鐘頭

zhong¯ touˊ
ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ
Ringing church bells, Sound of church bells ringing, Church bells
jiaoˋ tangˊ zhong¯ sheng¯
ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ

鐘聲

zhong¯ sheng¯
ㄓㄨㄥ ㄕㄥ
Clock tower
zhong¯ louˊ
ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ

鐘樓

zhong¯ louˊ
ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ
Bells, Church bells, Clock tower bells
diaoˋ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ

吊鐘

diaoˋ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ
Clock
shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Dashboard clock
yiˊ biaoˇ banˇ shangˋ de˙ shiˊ zhong¯
ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
The clock on the wall
qiangˊ shangˋ shiˊ zhong¯
ㄑㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Hours
dianˇ zhong¯
ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ

點鐘

dianˇ zhong¯
ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ
Seconds
miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
After a few seconds, A few seconds later
jiˇ miaoˇ zhong¯ houˋ
ㄐㄧˇ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
For a few seconds
youˇ jiˇ miaoˇ zhong¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Instant of fright
haiˋ paˋ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
For an instant, For a moment, For a second
naˋ me˙ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Felt a moment of worry
dan¯ xin¯ le˙ naˋ me˙ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄉㄢ ㄒㄧㄣ ㄌㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒鐘

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Class bell
shangˋ keˋ zhong¯
ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ ㄓㄨㄥ

課鐘

keˋ zhong¯
ㄎㄜˋ ㄓㄨㄥ
Minute, Minutes
fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Minutes seem like hours
fen¯ zhong¯ bianˋ weiˊ xiaoˇ shiˊ
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Within 5 minutes
wuˇ fen¯ zhong¯ neiˋ
ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄋㄟˋ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Arrived ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ daoˋ de˙
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
I just saw him three minutes ago
caiˊ gang¯ woˇ kanˋ jianˋ ta¯ le˙ san¯ fen¯ zhong¯
ㄘㄞˊ ㄍㄤ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙ ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
After five minutes, Five minutes later
guoˋ le˙ wuˇ fen¯ zhong¯
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Takes 15 minutes
xu¯ shiˊ wuˇ fen¯ zhong¯
ㄒㄩ ㄕˊ ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Twenty minutes
erˋ shiˊ fen¯ zhong¯
ㄦˋ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Twenty minutes later
erˋ shiˊ fen¯ zhong¯ houˋ
ㄦˋ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
I need 30 minutes, Give me 30 minutes
woˇ xu¯ yaoˋ san¯ shiˊ fen¯ zhong¯
ㄨㄛˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Soon, After (only) a few minutes
jiˇ fen¯ zhong¯
ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Within minutes, Within a short time
meiˊ guoˋ jiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Each minute, Every minute, Per minute
meiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
One minute
yi¯ fen¯ zhong¯
ㄧ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分鐘

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Alarm clock
naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

鬧鐘

naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ
An alarm clock set to go of at a particular time
sheˋ dingˋ shiˊ jian¯ xiangˇ qiˇ de˙ naoˋ zhong¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

鬧鐘

naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ
Sound of ringing bells, Bell sounds
zhong¯ yueˋ
ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ

钟乐

zhong¯ yueˋ
ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ
Watch
zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ

钟表

zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ
Look at a watch, Check time
kanˋ zhong¯ biaoˇ
ㄎㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ

钟表

zhong¯ biaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ
Hour
zhong¯ touˊ
ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ

钟头

zhong¯ touˊ
ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ
Ringing church bells, Sound of church bells ringing, Church bells
jiaoˋ tangˊ zhong¯ sheng¯
ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ

钟声

zhong¯ sheng¯
ㄓㄨㄥ ㄕㄥ
Clock tower
zhong¯ louˊ
ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ

钟楼

zhong¯ louˊ
ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ
Bells, Church bells, Clock tower bells
diaoˋ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ

吊钟

diaoˋ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ
Clock
shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Dashboard clock
yiˊ biaoˇ banˇ shangˋ de˙ shiˊ zhong¯
ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
The clock on the wall
qiangˊ shangˋ shiˊ zhong¯
ㄑㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Hours
dianˇ zhong¯
ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ

点钟

dianˇ zhong¯
ㄉㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ
Seconds
miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
After a few seconds, A few seconds later
jiˇ miaoˇ zhong¯ houˋ
ㄐㄧˇ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
For a few seconds
youˇ jiˇ miaoˇ zhong¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Instant of fright
haiˋ paˋ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
For an instant, For a moment, For a second
naˋ me˙ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Felt a moment of worry
dan¯ xin¯ le˙ naˋ me˙ yiˋ miaoˇ zhong¯
ㄉㄢ ㄒㄧㄣ ㄌㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

秒钟

miaoˇ zhong¯
ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ
Class bell
shangˋ keˋ zhong¯
ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ ㄓㄨㄥ

课钟

keˋ zhong¯
ㄎㄜˋ ㄓㄨㄥ
Minute, Minutes
fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Minutes seem like hours
fen¯ zhong¯ bianˋ weiˊ xiaoˇ shiˊ
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Within 5 minutes
wuˇ fen¯ zhong¯ neiˋ
ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄋㄟˋ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Arrived ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ daoˋ de˙
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
I just saw him three minutes ago
caiˊ gang¯ woˇ kanˋ jianˋ ta¯ le˙ san¯ fen¯ zhong¯
ㄘㄞˊ ㄍㄤ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙ ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
After five minutes, Five minutes later
guoˋ le˙ wuˇ fen¯ zhong¯
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Takes 15 minutes
xu¯ shiˊ wuˇ fen¯ zhong¯
ㄒㄩ ㄕˊ ㄨˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Twenty minutes
erˋ shiˊ fen¯ zhong¯
ㄦˋ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Twenty minutes later
erˋ shiˊ fen¯ zhong¯ houˋ
ㄦˋ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
I need 30 minutes, Give me 30 minutes
woˇ xu¯ yaoˋ san¯ shiˊ fen¯ zhong¯
ㄨㄛˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Soon, After (only) a few minutes
jiˇ fen¯ zhong¯
ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Within minutes, Within a short time
meiˊ guoˋ jiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Each minute, Every minute, Per minute
meiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
One minute
yi¯ fen¯ zhong¯
ㄧ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

分钟

fen¯ zhong¯
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ
Alarm clock
naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

闹钟

naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ
An alarm clock set to go of at a particular time
sheˋ dingˋ shiˊ jian¯ xiangˇ qiˇ de˙ naoˋ zhong¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

闹钟

naoˋ zhong¯
ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
鐘.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)