Trap,
Sink
xianˋ ㄒㄧㄢˋ
nlnhx
nlnhx

(T)(S)

[pinyin]:
xianˋ
[zhuyin]:
ㄒㄧㄢˋ

Trap, Sink, Fall Into

11 strokes, Radical: 阜, 170
cangjie (T) input code:
n
l
n
h
x
cangjie (S) input code:
n
l
n
h
x

Words containing 陷, TOC

Fell silent
xianˋ moˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄇㄛˋ

陷默

xianˋ moˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄇㄛˋ
Trap
xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Booby trap, Hidden trap
neiˋ zhiˋ xianˋ jingˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Walked straight into a trap
zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
And walked straight into a trap
queˋ zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Deeply in debt
shen¯ xianˋ zhaiˋ wuˋ
ㄕㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ ㄨˋ

陷債

xianˋ zhaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ
Sink into
xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

陷進

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ liˇ touˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ

陷進

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Be trapped
xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fell silent, Went silent
xianˋ ruˋ chenˊ jiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Buried in a pile of snow
xianˋ zaiˋ xueˇ dui¯ zhong¯ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

陷在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Defect, Shortcoming, Handicap, Inadequacy
que¯ xianˋ
ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ

缺陷

que¯ xianˋ
ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ
Enemy occupied, Lost to the enemy, Overrun
lunˊ xianˋ
ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

淪陷

lunˊ xianˋ
ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ
Collapse
ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ

塌陷

ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ
Collapsed
fa¯ sheng¯ ta¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ

塌陷

ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ
Fell silent
xianˋ moˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄇㄛˋ

陷默

xianˋ moˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄇㄛˋ
Trap
xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Booby trap, Hidden trap
neiˋ zhiˋ xianˋ jingˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Walked straight into a trap
zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
And walked straight into a trap
queˋ zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

陷阱

xianˋ jingˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ
Deeply in debt
shen¯ xianˋ zhaiˋ wuˋ
ㄕㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ ㄨˋ

陷债

xianˋ zhaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ
Sink into
xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

陷进

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ liˇ touˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ

陷进

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Be trapped
xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fell silent, Went silent
xianˋ ruˋ chenˊ jiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Buried in a pile of snow
xianˋ zaiˋ xueˇ dui¯ zhong¯ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

陷在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Defect, Shortcoming, Handicap, Inadequacy
que¯ xianˋ
ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ

缺陷

que¯ xianˋ
ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ
Enemy occupied, Lost to the enemy, Overrun
lunˊ xianˋ
ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

沦陷

lunˊ xianˋ
ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ
Collapse
ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ

塌陷

ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ
Collapsed
fa¯ sheng¯ ta¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ

塌陷

ta¯ xianˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
陷.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)