Feed,
Eat
shiˊ ㄕˊ
oiav
oiav

(T)(S)

[pinyin]:
shiˊ siˋ
[zhuyin]:
ㄕˊ ㄙˋ

Radical: 184, Feed, Eat, Food, Food Items, Edible, Index Finger, (Si4), Feed

9 strokes, Radical: 食, 184
cangjie (T) input code:
o
i
a
v
cangjie (S) input code:
o
i
a
v

Words containing 食, TOC

Predator, Meat eater, Carnivore
shiˊ rouˋ
ㄕˊ ㄖㄡˋ

食肉

shiˊ rouˋ
ㄕˊ ㄖㄡˋ
Finished feeding
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ
ㄩㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

食結

shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ
Salt
shiˊ yanˊ
ㄕˊ ㄧㄢˊ

食鹽

shiˊ yanˊ
ㄕˊ ㄧㄢˊ
Food: food
shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food source
shiˊ wuˋ laiˊ yuanˊ
ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Feed for the young
luanˇ de˙ shiˊ wuˋ
ㄌㄨㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Delicious food
haoˇ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄏㄠˇ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food that i like to eat, Things that i like to eat
woˇ xiˇ huan¯ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food rations, Ration food
fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food stamp or stamps
shiˊ wuˋ quanˋ
ㄕˊ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Look for food
zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Go to look for food
quˋ zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄑㄩˋ ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Not rest, Sleepless, Not sleep easily
qinˇ shiˊ nanˊ an¯
ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄋㄢˊ ㄢ

食難

shiˊ nanˊ
ㄕˊ ㄋㄢˊ
Reap what one has sown
ziˋ shiˊ qiˊ guoˇ
ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ

食其

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Government officials, Meat eaters
rouˋ shiˊ zheˇ
ㄖㄡˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ

食者

shiˊ zheˇ
ㄕˊ ㄓㄜˇ
Ingredients
shiˊ caiˊ
ㄕˊ ㄘㄞˊ

食材

shiˊ caiˊ
ㄕˊ ㄘㄞˊ
Index finger
shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Absorbed (as sustenance), Sucked dry
xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ

吸食

xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ
Totally absorbed
xi¯ shiˊ wanˊ biˋ
ㄒㄧ ㄕˊ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ

吸食

xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ
Eat
jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ

將食

jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ
Strongest eats the weakest, Predator(y)
ruoˋ rouˋ qiangˊ shiˊ
ㄖㄨㄛˋ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ

強食

qiangˊ shiˊ
ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ
Fussy eater
pian¯ shiˊ
ㄆㄧㄢ ㄕˊ

偏食

pian¯ shiˊ
ㄆㄧㄢ ㄕˊ
Staple food, Principle food items
zhuˇ shiˊ
ㄓㄨˇ ㄕˊ

主食

zhuˇ shiˊ
ㄓㄨˇ ㄕˊ
Food and drink, Diet
yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ

飲食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

飲食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Gourmet, Gastronomy
meiˇ shiˊ
ㄇㄟˇ ㄕˊ

美食

meiˇ shiˊ
ㄇㄟˇ ㄕˊ
Provisions
liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ

糧食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Food crisis, Food shortage, Provisions shortage
liangˊ shiˊ wei¯ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟ ㄐㄧ

糧食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Amount of food, Amount of supplies
liangˊ shiˊ de˙ liangˋ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄤˋ

糧食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
In order to solve food crisis, To solve food shortage problem
weiˋ jieˇ jueˊ liangˊ shiˊ weiˊ ji¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧ

糧食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Easily swayed due to superficial knowledge
erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ

耳食

erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ
Credulous, Gullible
erˇ shiˊ zhi¯ tuˊ
ㄦˇ ㄕˊ ㄓ ㄊㄨˊ

耳食

erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ
Food: hot food
reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ

熱食

reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ
Food: hot dishes (food)
reˋ shiˊ leiˋ
ㄖㄜˋ ㄕˊ ㄌㄟˋ

熱食

reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ
Vegetarian food, Vegetarian diet, Diet, Parasitic
suˋ shiˊ
ㄙㄨˋ ㄕˊ

素食

suˋ shiˊ
ㄙㄨˋ ㄕˊ
Wheat products, Pastries, Breads, Pastas
mianˋ shiˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˊ

麵食

mianˋ shiˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˊ
Fussy eater, Picky eater
tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ

挑食

tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ
Not a fussy eater, Not a picky eater
buˋ tiao¯ shiˊ
ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠ ㄕˊ

挑食

tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ
Predator, Meat eater, Carnivore
shiˊ rouˋ
ㄕˊ ㄖㄡˋ

食肉

shiˊ rouˋ
ㄕˊ ㄖㄡˋ
Finished feeding
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ
ㄩㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

食结

shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ
Salt
shiˊ yanˊ
ㄕˊ ㄧㄢˊ

食盐

shiˊ yanˊ
ㄕˊ ㄧㄢˊ
Food: food
shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food source
shiˊ wuˋ laiˊ yuanˊ
ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Feed for the young
luanˇ de˙ shiˊ wuˋ
ㄌㄨㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Delicious food
haoˇ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄏㄠˇ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food that i like to eat, Things that i like to eat
woˇ xiˇ huan¯ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food rations, Ration food
fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food stamp or stamps
shiˊ wuˋ quanˋ
ㄕˊ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Look for food
zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Go to look for food
quˋ zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄑㄩˋ ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Not rest, Sleepless, Not sleep easily
qinˇ shiˊ nanˊ an¯
ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄋㄢˊ ㄢ

食难

shiˊ nanˊ
ㄕˊ ㄋㄢˊ
Reap what one has sown
ziˋ shiˊ qiˊ guoˇ
ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ

食其

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Government officials, Meat eaters
rouˋ shiˊ zheˇ
ㄖㄡˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ

食者

shiˊ zheˇ
ㄕˊ ㄓㄜˇ
Ingredients
shiˊ caiˊ
ㄕˊ ㄘㄞˊ

食材

shiˊ caiˊ
ㄕˊ ㄘㄞˊ
Index finger
shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Absorbed (as sustenance), Sucked dry
xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ

吸食

xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ
Totally absorbed
xi¯ shiˊ wanˊ biˋ
ㄒㄧ ㄕˊ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ

吸食

xi¯ shiˊ
ㄒㄧ ㄕˊ
Eat
jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ

将食

jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ
Strongest eats the weakest, Predator(y)
ruoˋ rouˋ qiangˊ shiˊ
ㄖㄨㄛˋ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ

强食

qiangˊ shiˊ
ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ
Fussy eater
pian¯ shiˊ
ㄆㄧㄢ ㄕˊ

偏食

pian¯ shiˊ
ㄆㄧㄢ ㄕˊ
Staple food, Principle food items
zhuˇ shiˊ
ㄓㄨˇ ㄕˊ

主食

zhuˇ shiˊ
ㄓㄨˇ ㄕˊ
Food and drink, Diet
yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ

饮食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

饮食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Gourmet, Gastronomy
meiˇ shiˊ
ㄇㄟˇ ㄕˊ

美食

meiˇ shiˊ
ㄇㄟˇ ㄕˊ
Provisions
liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ

粮食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Food crisis, Food shortage, Provisions shortage
liangˊ shiˊ wei¯ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟ ㄐㄧ

粮食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Amount of food, Amount of supplies
liangˊ shiˊ de˙ liangˋ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄤˋ

粮食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
In order to solve food crisis, To solve food shortage problem
weiˋ jieˇ jueˊ liangˊ shiˊ weiˊ ji¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧ

粮食

liangˊ shiˊ
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ
Easily swayed due to superficial knowledge
erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ

耳食

erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ
Credulous, Gullible
erˇ shiˊ zhi¯ tuˊ
ㄦˇ ㄕˊ ㄓ ㄊㄨˊ

耳食

erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ
Food: hot food
reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ

热食

reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ
Food: hot dishes (food)
reˋ shiˊ leiˋ
ㄖㄜˋ ㄕˊ ㄌㄟˋ

热食

reˋ shiˊ
ㄖㄜˋ ㄕˊ
Vegetarian food, Vegetarian diet, Diet, Parasitic
suˋ shiˊ
ㄙㄨˋ ㄕˊ

素食

suˋ shiˊ
ㄙㄨˋ ㄕˊ
Wheat products, Pastries, Breads, Pastas
mianˋ shiˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˊ

面食

mianˋ shiˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˊ
Fussy eater, Picky eater
tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ

挑食

tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ
Not a fussy eater, Not a picky eater
buˋ tiao¯ shiˊ
ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠ ㄕˊ

挑食

tiao¯ shiˊ
ㄊㄧㄠ ㄕˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
食.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)