Food: Dumpling,
Dumplings
jiaoˇ ㄐㄧㄠˇ
oiyck
nvyck

(T)(S)

[pinyin]:
jiaoˇ
[zhuyin]:
ㄐㄧㄠˇ

Food: Dumpling, Dumplings

14 strokes, Radical: 食, 184
cangjie (T) input code:
o
i
y
c
k
cangjie (S) input code:
n
v
y
c
k

Words containing 餃, TOC

Dumpling, Dumplings
jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ

餃子

jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ
Food: dumplings
shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水餃

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水餃

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Fried dumpling
jian¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ

煎餃

jian¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ
Dumpling, Dumplings
jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ

饺子

jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ
Food: dumplings
shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水饺

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水饺

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Fried dumpling
jian¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ

煎饺

jian¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
餃.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)