Test,
Check
yanˋ ㄧㄢˋ
sfomo
nmomm

(T)(S)

[pinyin]:
yanˋ
[zhuyin]:
ㄧㄢˋ

Test, Check, Verify, Examine, Experience

23 strokes, Radical: 馬, 187
cangjie (T) input code:
s
f
o
m
o
cangjie (S) input code:
n
m
o
m
m

Words containing 驗, TOC

Autopsy
yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ

驗屍

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Autopsy report
yanˋ shi¯ baoˋ gaoˋ
ㄧㄢˋ ㄕ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ

驗屍

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Stuck inside an autopsy report
beiˋ tie¯ zaiˋ yanˋ shi¯ baoˋ gaoˋ liˇ
ㄅㄟˋ ㄊㄧㄝ ㄗㄞˋ ㄧㄢˋ ㄕ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄌㄧˇ

驗屍

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Check
yanˋ shou¯
ㄧㄢˋ ㄕㄡ

驗收

yanˋ shou¯
ㄧㄢˋ ㄕㄡ
Verification, Certification
yanˋ zhengˋ
ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ

驗證

yanˋ zhengˋ
ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ
Experience
tiˇ yanˋ
ㄊㄧˇ ㄧㄢˋ

體驗

tiˇ yanˋ
ㄊㄧˇ ㄧㄢˋ
Experience
jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ

經驗

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Experience had taught him
jing¯ yanˋ jiaoˋ huiˋ ta¯
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄚ

經驗

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
I know from my own experience
woˇ congˊ woˇ ziˋ jiˇ de˙ jing¯ yanˋ jiuˋ zhi¯ daoˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

經驗

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Experienced
youˇ jing¯ yanˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ

經驗

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Test
shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ

試驗

shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ
And test
bingˋ qieˇ shiˋ yanˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ ㄕˋ ㄧㄢˋ

試驗

shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ
Test
ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

測驗

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Listening and writing test
ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

測驗

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Took a mandarin listening and writing test
shangˋ guoˊ yuˇ ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

測驗

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Come true
yingˋ yanˋ
ㄧㄥˋ ㄧㄢˋ

應驗

yingˋ yanˋ
ㄧㄥˋ ㄧㄢˋ
Test
shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Lab building, Test building
shiˊ yanˋ daˋ louˊ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Test results
shiˊ yanˋ de˙ jieˊ guoˇ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Test results
shiˊ yanˋ jieˊ guoˇ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
3 test benches
san¯ zhang¯ shiˊ yanˋ zhuo¯
ㄙㄢ ㄓㄤ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄓㄨㄛ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Lab
shiˊ yanˋ shiˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
White lab coat
shiˊ yanˋ shiˋ baiˊ paoˊ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄅㄞˊ ㄆㄠˊ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Jet propulsion lab (jpl)
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
To experiment, Perform an experiment
zuoˋ shiˊ yanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ

實驗

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Investigate, Examine
kan¯ yanˋ
ㄎㄢ ㄧㄢˋ

勘驗

kan¯ yanˋ
ㄎㄢ ㄧㄢˋ
Test, Trial, Try
kaoˇ yanˋ
ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ

考驗

kaoˇ yanˋ
ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ
Examine, Check, Inspect
jianˇ yanˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ

檢驗

jianˇ yanˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ
Autopsy
yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ

验尸

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Autopsy report
yanˋ shi¯ baoˋ gaoˋ
ㄧㄢˋ ㄕ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ

验尸

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Stuck inside an autopsy report
beiˋ tie¯ zaiˋ yanˋ shi¯ baoˋ gaoˋ liˇ
ㄅㄟˋ ㄊㄧㄝ ㄗㄞˋ ㄧㄢˋ ㄕ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄌㄧˇ

验尸

yanˋ shi¯
ㄧㄢˋ ㄕ
Check
yanˋ shou¯
ㄧㄢˋ ㄕㄡ

验收

yanˋ shou¯
ㄧㄢˋ ㄕㄡ
Verification, Certification
yanˋ zhengˋ
ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ

验证

yanˋ zhengˋ
ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ
Experience
tiˇ yanˋ
ㄊㄧˇ ㄧㄢˋ

体验

tiˇ yanˋ
ㄊㄧˇ ㄧㄢˋ
Experience
jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ

经验

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Experience had taught him
jing¯ yanˋ jiaoˋ huiˋ ta¯
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄚ

经验

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
I know from my own experience
woˇ congˊ woˇ ziˋ jiˇ de˙ jing¯ yanˋ jiuˋ zhi¯ daoˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

经验

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Experienced
youˇ jing¯ yanˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ

经验

jing¯ yanˋ
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ
Test
shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ

试验

shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ
And test
bingˋ qieˇ shiˋ yanˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ ㄕˋ ㄧㄢˋ

试验

shiˋ yanˋ
ㄕˋ ㄧㄢˋ
Test
ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

测验

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Listening and writing test
ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

测验

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Took a mandarin listening and writing test
shangˋ guoˊ yuˇ ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

测验

ceˋ yanˋ
ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ
Come true
yingˋ yanˋ
ㄧㄥˋ ㄧㄢˋ

应验

yingˋ yanˋ
ㄧㄥˋ ㄧㄢˋ
Test
shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Lab building, Test building
shiˊ yanˋ daˋ louˊ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Test results
shiˊ yanˋ de˙ jieˊ guoˇ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Test results
shiˊ yanˋ jieˊ guoˇ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
3 test benches
san¯ zhang¯ shiˊ yanˋ zhuo¯
ㄙㄢ ㄓㄤ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄓㄨㄛ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Lab
shiˊ yanˋ shiˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
White lab coat
shiˊ yanˋ shiˋ baiˊ paoˊ
ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄅㄞˊ ㄆㄠˊ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Jet propulsion lab (jpl)
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
To experiment, Perform an experiment
zuoˋ shiˊ yanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ

实验

shiˊ yanˋ
ㄕˊ ㄧㄢˋ
Investigate, Examine
kan¯ yanˋ
ㄎㄢ ㄧㄢˋ

勘验

kan¯ yanˋ
ㄎㄢ ㄧㄢˋ
Test, Trial, Try
kaoˇ yanˋ
ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ

考验

kaoˇ yanˋ
ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ
Examine, Check, Inspect
jianˇ yanˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ

检验

jianˇ yanˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
驗.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)